Författare Gunnar Orvegård

Naturvårdsexperten: ”Jag blev alldeles förtvivlad”

Magnus Andersson på Naturskyddsföreningen är en av dem som inventerat skogen på Galgberget och funnit flera rödlistade arter. En marsdag kommer han på cyklandes på vägen när han ser avverkningsmaskinen kapa träd i nyckelbiotopen.

Mittuniversitetet: Tel: 010-14 28 000  |  kontakt@miun.se

DCase Newsroom – Ansvarig utgivare: Peter Jonriksson, peter.jonriksson@miun.se

Tema av Anders NorenUpp ↑