Att en kommun som drivs på skattemedel bryter mot grundlagen är inte acceptabelt. I den 80-åriga kvinnans fall har kammarrätten i Sundsvall ändrat kommunstyrelsens beslut.

Under två tillfällen där kvinnan och mannen har försökt begärt ut handlingar har kommunen använt repeterande argument för nekanden. 

‘’Kommunen har den senaste tiden haft ett flertal incidenter kopplat till en brukare och dennes anhöriga inom upptagningsområdet för hemtjänsten Tisken Väst och där personalen upplever otrygghet och hotfull stämning under sina arbetspass men där det även finns en rädsla för att det kan inträffa incidenter utanför arbetstid. Det har även förekommit indirekta och direkt verbala hot.’’

Skriver kommunen i sina nekanden

Kammarrätten avgör beslutet med hänsyn till OSL och har båda gångerna sett detta som en missbedömning i sekretessprövningen av kommunen. 

Sonen svarar på kommunens kommentar i nekandet.

”Detta är rent förtal helt enkelt, vi har bara utfört kritik mot kommunens brister.”

Intervju med Nils Funcke

Nils Funcke är journalist samt författare, publicist och debattör i yttrandefrihetsfrågor, han har skrivit flertal böcker om tryckfriheten och juridik. Han kommenterar om fallet och säger att det är en obstruktion mot domstolens beslut om de har underkänt kommunens sekretessbedömning. 

Nils Funcke Foto: Tor Johnsson/Tidningen Journalisten

Han säger även att det går att spekulera kring om kommunen har missuppfattat hela händelsen eller att det är en medveten mörkning och förhållning.

Vad kan konsekvenserna för kommunen vara?  

— En samlad bedömning hur kommunen har betett sig mot henne, då har JO en åtals möjlighet också, är det tillräckligt graverande och det finns dokumentation av stegen. Då är det inte osannolikt att det kan sluta i ett åtal mot en enskild tjänsteman. Svarar han.

Han fortsätter att berätta om att det är väldigt sällsynt att JO skulle driva det dit än. Men att desto allvarligare kommunens beteende har varit och beroende på hur JO har bedömt fallet blir det JOs kritik mot kommunen skarpare.

— När det handlar om en kvinna som är 80 år som behöver det här för att kunna driva sin sak. Då är det fullständigt otillständigt om det handlas på det där viset, säger han.

— Det som kan hända är att domstolen kan fatta ett nytt och skarpare beslut. Samt att JO kan pröva den här långsamma handläggningen. Fortsätter han.

”Det är ett mycket sorgligt beteende och naturligtvis förfärligt.”

Nils Funcke

I nästa del av #domstolstrotset berättar sonen om sin mammas fall och vad för beslut som JO tog.

Läs mer i del 3

Text och bild: Troj Gustafsson, Sandro Murad, Shanker Prem