Umeå Vid en kvalitativ -och slumpvis granskning med öppna och slutna frågor vid Umeå campus med 58 deltagare, sågs en tydlig skillnad när 17% av männen och 66% av kvinnorna tyckte att Nobelpriset inte var jämställt 2022. Marie Curie var däremot den populäraste förebilden och männen hade flest namngivna förebilder bland Nobelpristagarna.

Av Campusundersökningen har det framkommit att männen hade långt fler förebilder bland Nobelpristagarna än hos de kvinnor som svarat i Campusundersökningen, men gemensamt var att den dubbla pristagaren Marie Curie var den populäraste.

Genom att undersöka vilka hinder som skulle kunna elimineras för att öka antalet kvinnliga Nobelpristagare gick att utläsa många förslag.

Kvinnornas förslag: Kvotering mellan män och kvinnor i Nobelkommittén, ökad utbildning, att låta kvinnor ta plats, öka jämställdheten generellt, minska patriarkatet i samhället, fler kvinnor i Nobelkommittén, ökad medial uppmärksamhet, kvinnliga stipendier som möjliggör för kvinnor att forska. 17 procent visste ej vad som kunde göras.

Männens förslag: Kvotering mellan män och kvinnor i  Nobelkommittén, utbildning, låta kvinnor ta plats, låta kvinnor få komma till tals mer inom den akademiska världen, lyfta fram kvinnors forskning och verk/handlingar etcetera, se till att S.T.E.M. science, technology, engineering and mathematics introduceras i grundskolan, förändring i samhället till ett jämställt samhälle där kvinnor får lika bra förutsättningar som män, förenkla nomineringsprocessen, nominera 50 procent kvinnor och 50 procent män, dela ut 2 priser jämställt per kategori, 34 procent visste ej vad som kunde göras. Nästan ingen av alla de tillfrågade trodde att de skulle få Nobelpriset.

Ordförande i Nobelkommittén och flera Nobelprisexperter har sökts förgäves för en kommentar. Men i tidningen Curie står att läsa att Nobelkommittén försöker bjuda in fler kvinnliga forskare och ”övriga vetenskapsidkare” att nominera, och den åtgärden har haft viss effekt enligt, Thomas Perlmann, som är sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Hälften av befolkningen stängs ute. År 2016 och 2017 fick ingen kvinna priset. När man pratar om priserna i skolan visar man implicit att flickorna inte har någon framtid inom vetenskap, säger Curt Rice, som är rektor vid Oslo Metropolitan University och leder den av Norska regeringen tillsatta Nationalkommittén för könsbalans och mångfald i forskning, tycker att man kan kräva mer av Nobelkommittéerna, skriver tidningen Curie

Vid intervjun om Nobelpriset med tre unga forskare framkom.