Författare Marika Eld

#deförsummade: De drabbade talar ut

Det är nästan lika vanligt med sköldkörtelsjukdomar som med diabetes – ändå tas inte sjukdomen hypotyreos på samma allvar. Utebliven vård och dåligt bemötande från läkare resulterar i onödigt lidande för personer som redan är i en sårbar situation.

Läs mer →

#deförsummade: En granskning av hypotyreosvården

En kvinnosjukdom som hamnar i skymundan. Människor som lider i tystnad. Blodvärden som ser bra ut på pappret men inte märks i måendet på den sjuka.
Minst en halv miljon människor lider av hypotyreos – ändå är vården långt ifrån tillräcklig. Hur kommer det sig? Och varför upplever så många att de inte blir tagna på allvar?

Läs mer →

Mittuniversitetet: Tel: 010-14 28 000  |  kontakt@miun.se

DCase Newsroom – Ansvarig utgivare: Peter Jonriksson, peter.jonriksson@miun.se

Tema av Anders NorenUpp ↑