Den 80-åriga kvinnan vill säkra bevis för brister i utförandet av hemtjänsten Tisken Väst. Sonen berättar nu familjens historia om fallet. Allt från hemtjänstens brister till kommunens agerande.

Allting började med när den 80-åriga kvinnan ramlade en dag, enligt sonen har hon en sliten höft sedan tidigare. Efter incidenten kände han att hon behövde få hjälp av hemtjänsten.

— Vi tyckte det var bra med hemtjänst, promenader och det sociala, säger sonen.

Tisken väst hemtjänstområde. Foto: Shanker Prem

Dem första två veckorna fungerade bra, kvinnan fick hjälp med att gå på promenader och det sociala.

Sen plötsligt bestämde sig hemtjänsten att inte fortsätta gå på promenader med kvinnan säger sonen. Hemtjänsten påstod plötsligt att det fanns risk att kvinnan kan ramla. Sonen tyckte detta var märkligt genom att dem två första veckorna hade gått bra.

Han berättar att en dag ramlade hon två gånger på samma dag och då lämnade de henne själv på toaletten på kvällen och sa vi måste gå. Han säger att de inte ens kontaktade honom.

”Efter hemtjänsten slutade gå ut med henne så började hon ramla mycket mer.”

Sonen fortsätter berätta mer om hur hemtjänsten har behandlat hans mamma. Han berättar att personalen har uteblivit med så väl måltider, stödstrumpor och medicin eller gett kvinnan för mycket av exempelvis alvedon.

— Hon tror ju att det ska vara så, hon tänker inte på att hon fick för många, säger sonen.

I kontakt med sektionens chefen Leif Ekman var han bestämd att inte lämna ut kommentarer gällande ärendet om den 80-åriga kvinnan.

— Jag har tyvärr ingenting att tillägga, säger han.

I kontakt med enhetschefen innan sa hon att vi skulle kontakta dig, då hon inte kunde yttra sig.

-Ja hon kommer inte heller yttra sig, säger han.

Kvinnan har bytt hemtjänst och sonen säger att bemötandet och servicen är bättre, det syns att personalen är intresserad och är villig att hjälpa.

När sonen kontaktade kommunjuristen via telefon sa hon att det var mycket med valet. Sonen säger att kommunen har hållit sig undan genom att de inte svarar i telefon.

— Det är bedrövligt. De vill dölja sina egna misstag och hålla varandra i ryggen. Falu kommun är en skyddad verkstad. Det är inte okej utan gör om och gör rätt, säger han.

Tror ni på att det är Ellen Gräfnings som har gjort misstaget eller är det någon annan som ligger bakom det hela?

— Ellen Gräfnings försöker skydda, hon är ju jurist. En kommunjurist måste göra sitt jobb, även om en ska göra rätt så tror jag liksom att det är svårt. De vill att vi ska tröttna ur men det kommer de aldrig lyckas med, svarar han.

Ellen Gräfnings kommentar och JOs beslut

Den 30 Maj 2022 fick Ellen Gräfnings chans att stå till svars igen.

Läs mer i del 1 om Ellen Gräfnings.

— Med största sannolikhet har det kommit något annat ärende emellan och att jag helt enkelt glömt av att skicka iväg handlingarna i anslutning till domen, svarar hon.

Har kvinnan fått handlingarna?

— Japp, svarar Ellen Gräfnings.

Sonen berättar i telefon 30 Maj 2022, han säger att handlingarna inte har kommit till hans mammas brevlåda. 

— Inget från kommunen, samtycke, journaler eller beslut, säger sonen

Justitieombudsmannen har beslutat att inte gå vidare, de har pratat med Falu kommun som påstått att hans mamma har fått alla handlingar. Falu kommun skickade handlingarna 6 Maj enligt JO.

Läs mer i del 1 om JO-anmälan.

Justitieombudsmannen skriver i beslutet att kvinnans JO-anmälan inte ger tillräcklig anledning till någon ytterligare åtgärd från ombudsmannens sida. JO skriver att kommunens utförande med försening av utlämningen inte är acceptabelt och att utlämning av handlingar efter en dom ska utföras så snabbt som möjligt.

I kontakt med JO yttrar sig Rickard Tennisberg att JO inte vet om kommunen har skickat ut handlingarna eller inte.

— Vi får godta att de påstår att de har gjort det helt enkelt, säger han.

Så det ända bevisen som finns är kommunens talan?

— Ja precis, det är en kollega till mig som har varit i kontakt med den här personen från kommunen som hävdar att det skulle ha gjorts. Så det är dem uppgifter som vi har fått, helt enkelt, svarar han.

Kvinnan har begärt ut handlingarna i sin helhet alltså alla anteckningar, chefers anteckningar, all dokumentation där kvinnans namn förekommer, bistånds dokumentation och alla samtycken om det skulle förekomma. 

Kvinnan hade fått cirka tre sidor anteckningar omaskerade från den nya hemtjänsten av kommunen efter kammarrätten och inget mer enligt sonen. Alltså inte de handlingarna som kvinnan begärde under kammarrätten. Anteckningarna är inte från tiden där hon blev dåligt behandlad enligt sonen. 

22 Mars 2022 var domen i kammarrätten om att den 80-åriga kvinnan skulle få rätt till sina journaler och handlingar. 28 Maj 2022 hölls intervjun med sonen, det har alltså gått 67 dagar sedan domen och kvinnan har fortfarande inte fått handlingarna.

Text och bild: Troj Gustafsson, Sandro Murad, Shanker Prem