Enligt några rektorer vi pratat med kan central rättning av de nationella proven lösa orättvisa betyg. Foto: Joel Jonsson

Risk för orättvisa betyg och stress är några av de svårigheter som lärare vi intervjuat associerar med nationella prov. De vill att alla nationella prov ska rättas på samma plats.

När vi genomförde vår undersökning av betygssystemet och dess tillämpning har central rättning av de nationella proven dykt upp som en möjlig lösning för att få en mer likvärdig betygssättning skolorna emellan. Vi har kontaktat samtliga rektorer för Sundsvalls 16 högstadieskolor för att se hur de ställer sig i frågan.

Central rättning:
Grundidén är att en särskild enhet rättar samtliga nationella prov för hela landet i stället för att ansvaret ligger på de enskilda skolorna, som det gör i dag. Det är inte klart hur ett sådant här system skulle se ut i dagsläget.

Vad tycker din rektor? Klicka här för att läsa alla 16 rektorers svar

Rektorer i Sundsvalls kommun besvarar frågan:
Hur ställer du dig till central rättning av nationella prov?

Bergsåkers skola, biträdande rektor Linda Persson
– Jag ställer mig positiv till central rättning och det är något som jag alltid har gjort under mina sju år som rektor. Vi har ju ställt oss positiva till det innan, och det har varit snack om det förut, men nu verkar det ha legat på is ett tag.

Hagaskolan, tillförordnad rektor Helene Swedin
– Det kan jag tycka är positivt. Det skulle bli en mer rättvis bedömning och mer likvärdigt för eleverna. Jag kan tycka att den bedömning som sker i dag inte alls är rättssäker, det debatterar många om i dag.

Höglundaskolan, rektor Ulf Östholm
– Det vore inte så dumt, men man missar ju att se vilka elever som har förstått eller inte förstått det som lärarna försökt lära ut om man inte rättar sina egna elevers nationella prov. Jag skulle nog ställa mig neutral, utifrån att det finns både bu och bä.

Internationella Engelska skolan, rektor Pascal Brisson
– Jag skulle vara positiv till det eftersom att det blir mindre tidskrävande för lärarna och mer rättvist för eleverna. Det negativa är att man får en bättre bild av sina elever när man som lärare rättar deras nationella prov.

Kristna skolan oasen, rektor Maria Andersson
– Absolut, det har jag sagt hela tiden. Jag har jobbat mycket med Cambridgeexamen och det var bra. Då packar man ihop alla prov och skickar in dem för central rättning. Det blir rättvist eftersom det finns stort tolkningsutrymme i rättandet av skriftliga uppgifter.

Kunskapsakademin, rektor Ola Westman
– Det finns både fördelar och nackdelar. Jag tror på central rättning men utformningen skulle kunna se ut på olika sätt, det behövs diskuteras. Det måste vara en del av ett större verktyg för bedömning på individnivå, och central rättning kan hjälpa lärare att hitta nivåer.

Lidens skola, rektor Riitta Rennerhag
– Jag är positiv till central rättning. Nu när vissa prov digitaliserats så känner jag att vi inte är långt ifrån det. Det skulle underlätta för lärarna och rättssäkerheten skulle bli bättre. Sen kanske man skulle få en jämnare rättning då några prov kräver resonemang kring vilka svar som är hållbara.

Matfors skola, rektor Björn Melander
– Om det är en expertgrupp som koncentrerar sig på proven skulle det sannolikt höja kvaliteten. Begränsar man antalet i en bedömningsgrupp skulle det vara bra, om man kan presentera en bra form för det. Det blir en enorm börda att rätta alla nationella prov i hela landet. För lärarnas arbetsmiljö vore det bra och för att få det jämlikt för eleverna, så jag är ändå positiv.

Mimerskolan, rektor Johan Edelsvärd
– Det vore jättebra. Det spelar ingen roll hur prov och rättningsinstruktioner utformas för det finns alltid ett eget tolkningsutrymme. Lärarna vill ju att barnen ska lyckas och tolkar då på sitt egna vis. Med central rättning blir det mindre variation i bedömningen vilket ger förutsättningen för mer rättvisa betyg.

Nivrenaskolan, biträdande rektor Jonas Sjöström
– Det är väl jättebra, däremot undrar jag hur det ska gå till rent praktiskt. Nackdelen är att lärarna inte får rätta sina elevers prov och går miste om fortbildningen. Däremot skulle det bli mer rättssäkert. Jag är positiv men en del frågetecken finns såklart.

Njurunda friskola, rektor Alex Åsenlund
– Jag tycker att det vore toppen för i dag blir lärare stressade över rättningen. För elevernas skull säkrar det deras bedömning. Då gäller det att samma instans rättar hela tiden, men frågan är hur utformningen av proven i sådana fall skulle bli.

Prolympia, rektor Jenny Lagerqvist
– Jag kan tycka att det finns vinningar i det men jag kan också tycka att det är väldigt upphaussat. Man kan styra hur mycket som helst uppifrån, men då man sätter slutbetyg kan man som lärare göra som man vill ändå. Jag ställer mig positiv till det, men det är för lärarnas skull.

Stöde skola, rektor Johan Henriksson
– Jag ställer mig negativ eller neutral men det finns både för och nackdelar. Dels kompetensutveckling för lärarna när de diskuterar bedömningen, arbetsbelastningen minskar och det garanterar likvärdighet. På så vis kan jag som rektor då se om lärarna är generösa eller för hårda.

Sundsvalls förberedande grundskola, tillförordnad rektor Marianne Bäckström
– Jag och alla lärare här ställer sig väldigt positiva till central rättning av nationella proven, eftersom det blir rättssäkert för eleverna och tar mindre tid för lärarna.

Sundsvalls montessoriskola, rektor Christel Mjörnheim
– Det skulle vara underbart. Även om man rättar tillsammans är man som lärare färgad av klassen och eleverna. Framförallt om vi ska ha så här många nationella prov tar det mycket tid för lärare och elever. Skulle proven rättas centralt skulle folk inse vilken idiotisk mängd prov det är i dag. Finland gör inga nationella prov och dem når internationell framgång ändå.

Vibackeskolan, rektor Ingela Palmqvist Norberg
– Det skulle vara bra, jag tänker att det kan bli godtyckligt som det är nu. Meningen när man rättar proven är att man inte ska känna eleven och som det är nu så gör man det. Då kan man ta med saker om den eleven i bedömningen och det blir inte jämlikt då. Alla ska få samma rättning, det skulle gagna alla ifall det vore så.

Det här var den fjärde och sista delen av vår undersökning av betygssystemet och dess tillämpning.
#LäroplanOklar

Felix Sjölén
Joel Jonsson
Teodor Sörholm

Om du vill tycka till i frågan, rösta här:

Coming Soon
Hur ställer du dig till en central rättning av de nationella proven?
Hur ställer du dig till en central rättning av de nationella proven?
Hur ställer du dig till en central rättning av de nationella proven?