I en rapport slår facket fast att förarna lider under dåliga arbetsvillkor. Facket kritiserar procentlönen som förarna erbjuds, som enligt dem ökar stressen. Fackets syn stämmer inte alltid överens med förarnas.

Det är en solig torsdag förmiddag och klockan är snart tio. Taxichauffören Abdirashid Muhammed, som står på Esplanaden i Sundsvall i väntan på körningar, håller humöret uppe.

Abdirashid Muhammed, taxichaufför.

— Jobbet är bra, jag trivs. Annars skulle jag inte jobba som taxiförare, säger han.

Men allt är inte frid och fröjd. Det kan vara jobbigt att arbeta så olika tider och ibland händer det att man får dåliga kunder, som smiter från betalning. Samtidigt uppskattar Abdirashid friheten med sitt yrke.

— Det är vi själva som bestämmer hur mycket vi jobbar. Om jag vill jobba åtta timmar, gör jag det. Om jag vill jobba 13 timmar, gör jag det, säger han. 

Avregleringen

Taxibranschen avreglerades under 1990-talet. Regeringen ansåg att sund konkurrens mellan trafikföretag i kombination med ett kostnadsansvar leder till att resurserna utnyttjas effektivare och till en bättre fördelning av transportarbetet mellan olika transportgrenar. Dessa anledningar låg till grund för avregleringen, samt regeringens strävan efter förenklingar i regelsystemet överlag.

Avregleringen innebär att branschen längre inte regleras av staten, där Länsstyrelsen bestämde hur många taxiföretag och bilar det skulle finnas i varje kommun, samt taxan. Fri etableringsrätt infördes, vilket medförde ett större antal taxibolag och åkerier. Genast uppstod det konflikter mellan storföretagen och friåkarna, som pågått sedan dess. I takt med den fria etableringsrätten och det ökade antalet konkurrenter på marknaden har konkurrensen ökat som en naturlig konsekvens.

Johanna Bergsten, ombudsman Svenska Transportarbetarförbundet Sundsvall.

Svenska Transportarbetareförbundet är kritiska mot avregleringen. Vi besöker deras kontor i Sundsvall, där Johanna Bergsten är ombudsman. Hon förklarar fackets syfte och varför Transport ser kritiskt på avregleringen. Vi frågar henne om taxibranschen och hur dess arbetsförhållanden påverkar taxichaufförer.

— Jag kan ju tycka att det är på gränsen till att man utnyttjar människor och det är väl lite det som vi har känt av också under pandemin att då har det varit extra tydligt för då har man bara fått procenten på det inkörda beloppet oavsett hur många hundra timmar du har jobbat så det är inte okej, säger hon. 

Enligt en rapport från 2019 av Svenska Transportarbetarförbundet är man väldigt kritiska till den procentbaserade lönen förarna erbjuds utöver sin grundlön. Man menar på att procentlönen ökar stressen hos förarna som måste snudda lagens gränser för att få en rimlig lön. Facket beskriver att flera förare myglar med sin arbetstidsföring för att kunna jobba längre och fler arbetsdagar, trots att detta strider mot arbetstidslagen. Detta utsätter chaufförerna för dåliga arbetsvillkor och arbetsmiljöer.

Procentlön?!

Majoriteten av taxichaufförerna i Sundsvall har en grundlön som toppas av en procentlön. Detta innebär att taxichaufförerna får procent på det belopp som de kör in. Ju mer de kör, desto mer lön får de. En av dessa är Abdirashid Muhammed. Trots att han är medlem hos facket, tycker han att procentlön är bra.

— Procentlön är helt perfekt. Jag är i alla fall nöjd med det, säger han. 

Johanna Bergsten, ombudsman för Transportarbetarförbundet, håller inte med motiveringarna för procentlön. Hon anser att branschen skulle må bättre av att man slopar ackordbaserad- eller procentlön.

— Både Taxi online och Cabonline kräver att man ska ha ett kollektivavtal och det har de i regel allihopa men de följer det inte alltid. Om inte någon kommer fram och berättar för oss att det inte stämmer, kan vi inte heller hjälpa dem. Vi har väldigt låg anslutning bland taxichaufförerna, så det är väldigt få som är med i facket. Vilket gör att det är väldigt svårt att hjälpa dem som inte har rätt lön, säger hon.

Abdirashid Ahmed, styrelseordförande Kalsan AB.

Abdirashid Ahmed är styrelseordförande i Kalsan AB, vilket är en taxibolag som har säte i Umeå. Fackets påstående om att arbetsgivarna inte följer kollektivavtalet menar Abdirashid inte är sant i många fall.  

— Man måste följa avtalet. Du måste följa arbetstiderna då polisen har till uppgift att kontrollera att detta följs, precis som man gör mot lastbilar och bussar, vilket är en stor del av kollektivavtalet. Det är självklart att som arbetsgivare följa kollektivavtalet. Men det är taxichaufförernas egna ansvar att gå med i facket, för att kunna påverka avtalet och förhållandena. Det är chaufförens egna ansvar att förstå vad kollektivavtalet innebär, samt sina rättigheter, säger Abdirashid Ahmed.

Det är en konflikt mellan fackets, förarnas och arbetsgivarnas åsikter om taxibranschen. Är den verkligen lika illa som facket påstår, eller är det ett blomstrande yrke för nysvenskar? Hur upplever chaufförerna sina arbetsmiljö och yrkesliv?

Läs mer om detta i Del 2.

Text och bild: Kevin Blomkvist, Musharaf Ibrahim och Sebastian Stiernspetz