Kan man bli straffad för att vara med i en chatt där det förekommer illegal verksamhet? Vad blir påföljderna av att köpa eller sälja narkotika och hur kommer den nya narkotikalagen fungera i praktiken?

Juristen förklarar

För att reda ut vad lagen säger kontaktade vi Lisa Claar som är universitetsadjunkt på Juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Lisa förklarar att man som enbart medlem i en chatt där det förekommer illegal verksamhet inte kan bli straffad. Men vad händer om man försöker köpa eller sälja narkotika idag och hur kommer det ändras när den skärpta narkotikalagen träder i kraft 1 juli?

Nedan kan du se intervjun med Lisa.

Nya narkotikalagen

För ringa narkotikabrott är påföljden idag böter eller fängelse i högst sex månader, men förberedelse till ringa narkotikabrott är inte olagligt. Den nya narkotikalagen som träder i kraft 1 juli kommer ändra på det.

Syftet med lagändringen är att begränsa narkotikatillförseln i samhället. Lagstiftarna menar att rättsväsendet ska få en större möjlighet att bekämpa gängkriminalitet.

Den nya lagen innebär att förberedelse eller försök till ringa narkotikabrott kommer bli straffbart. Du kan därmed bli straffad för att ha försökt köpa narkotika. Attunda tingsrätt bedömer att exempelvis införskaffandet av så kallade redlinepåsar, som ofta används för att distribuera narkotika, kan anses som förberedelse till narkotikabrott. Detsamma gäller köp av digitalvåg eller om du laddar ned en krypterad app.

Utöver det kommer straffet för att sälja narkotika höjas till minst sex månader då det inte längre kommer kunna klassas som ringa narkotikabrott.

Exakt vad det här betyder i praktiken är svårt att säga. Klart är att fler handlingar kommer bli straffbara men i slutändan är det domstolarna som kommer avgöra frågan.

Vill du läsa mer om den nya narkotikalagen? Då hittar du det här!

Text och bild: Lissett Palma, Emelie Lemberg, Carl Södermark och Lina Olsson Reise

#HASH-TAGGARNA