På Hudiksvalls hemsida framgår det tydligt i naturvårdsplanen att kommunen är FSC-märkt. Det stämmer inte. Certifieringen togs bort för nästan tio år sedan, något flera tjänstemän och politiker inte fått information om.
– Att få veta det nu är så fruktansvärt irriterande, säger miljöpartiets Andréa Bromhed (MP).

I Sverige är det frivilligt att värna om sin skog. I Skogsutredningen 2019 benämns det som frihet under ansvar. Det finns alltså ingen lag som skyddar nyckelbiotoper utan skogsbruksföretag och markägare kan istället certifiera sin skogsmark. 

Det finns två sätt att certifiera sin skog – FSC och PEFC. Certifieringarna innebär bland annat att man inte får avverka i en nyckelbiotop såsom kommunen gjorde på Galgberget. 

Gulmarkeringarna skvallrar om kommunens FSC-certifiering som de inte haft på nästan 10 år. Foto: Hudiksvalls kommuns naturvårdsplan

.

Kommunen påstår på sin hemsida att de är FSC-märkta. Men efter ett samtal till FSC och till skogsförvaltaren stod det klart att kommunen inte alls är certifierad. Förklaringen som ges är att Hudiksvalls kommun under tidigare mandatperiod planerat att sälja en stor del av skogen som kommunen innehar.

Kommunens miljöstrateg om FSC-certifieringen

Skogsförsäljningen var inte förenlig med ett hållbart skogsbruk och certifieringen togs bort i och med det beslutet. Åsa Terent är miljöstrateg i Hudiksvalls kommun och ansvarar för naturvårdsplanen. När vi ställde frågan till henne om varför Hudiksvall fortfarande utger sig för att vara certifierade visade det sig att hon inte visste om certifieringen tagits bort. 

– Det var ju ni som lyfte den frågan, vilket var intressant. Det var då jag fick information om att vi inte är certifierade, säger Åsa Terent.  

Hudiksvalls kommun påstår alltså felaktigt att de är certifierade enligt FSC på sin egen hemsida. Det framkommer även att anledningen till att certifieringen togs bort var en skogsförsäljning som aldrig genomfördes.

Hör Åsa Terent, miljöstrateg på Hudiksvalls kommun berätta om avverkningen och certifieringen.

.

Skogsförsäljning som aldrig blev av

En tidigare blå/ grön politisk majoritet beslutade om försäljning 2012 och tekniska förvaltningen gjorde sedan en utredning under två år bland annat för att analysera vilka skogar som skulle säljas. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) berättar att när en ny majoritet kom till makten togs ett nytt beslut. Skogen skulle istället stanna i kommunens ägo. Försäljningsuppdraget avslutades men certifieringen kom aldrig tillbaka. 

Hudiksvalls kommun har alltså inte varit FSC-certifierad på nästan tio år men flertalet tjänstemän och politiker har inte fått information om beslutet. När vi ringer runt till politiker i Hudiksvall så visar det sig att flera av dem trodde att certifieringen fortfarande existerade. Miljöpartiets Andréa Bromhed säger:

– Att få veta det nu är så fruktansvärt irriterande. Jag har blivit varse om det sen du ringde upp Åsa Terent. Jag måste ta ansvar för att jag inte visste det, vilket jag gör, men det är oerhört sårande att stå där och känna att man tror att man representerar någonting som någon annan har tagit ifrån en utan att man har koll på det. Jag känner mig förlöjligad och det är kränkande, säger hon. 

“Jag känner mig förlöjligad och det är kränkande” 

ANDRéA BROMHED, (MP)

Kommunalråd för moderaterna, Jonas Holm, är även han kritisk: 

– Det är ju en jättemiss om det står att vi är något som vi inte är, det känner jag inte till som du berättar nu men om vi utger oss för att vara något vi inte är, det en allvarlig sak, det är inte bra, säger han.

Ansöka om en ny certifiering

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Löthstam (S), uppger även han att han inget visste om att certifieringen tagits bort.

– Det var en nyhet för mig att FSC-märkningen togs bort i samband med att man skulle avyttra skog en gång i tiden, det hade jag inte riktigt kläm på, säger han i en intervju.

Under måndagens kommunfullmäktige diskuterades frågan och Mikael Löthstam (S) beskrev sina tankar för framtiden.

– Om man tittar framåt har vi missat att gå vidare och ansöka om en ny certifiering. På planutskottet till hösten ska jag lyfta den här frågan. Naturligtvis ska vi i framtiden ha den här certifieringen på delar av vår skog, säger han.

Vi försöker fortfarande komma i kontakt med oppositionsråd Caroline Schmidt (C) och Patrik Nilsson (SD).

MISSA INTE: Förvaltningschefen: ”Vi har misslyckats med att föra fram informationen”

Reporter: Gunnar Orvegård
Foto: Mia Rydell, Amanda Alvarsson

Kontakt: press.dcase@protonmail.com
073 – 836 83 08