Falu kommun trotsar domstolen för att mörka personalens identiteter

Under ett halvår har Falu kommun motarbetat en 80-årig kvinna som vill ha tillgång till sina egna journaler och handlingar som angår henne – #domstolstrotset

Falu kommuns konsekvenser – missbedömningar och försening

Att en kommun som drivs på skattemedel bryter mot grundlagen är inte acceptabelt. I den 80-åriga kvinnans fall har kammarrätten i Sundsvall ändrat kommunstyrelsens beslut – #domstolstrotset

Sonen berättar om sin mammas fall – JO tar beslut

Den 80-åriga kvinnan vill säkra bevis för brister i utförandet av hemtjänsten Tisken Väst. Sonen berättar nu familjens historia om fallet. Allt från hemtjänstens brister till kommunens agerande – #domstolstrotset