Det ökande antalet säl och skarv hotar bara inte skärgårdsfisket utan hela ekosystemet. Sker ingen förändring kan det få förödande konsekvenser, särskilt för sälarna.

I den andra delen av tre träffar vi forskaren Sture Hansson och säljägaren Anna-Carin Westling som beskriver vilka konsekvenser vi kan se inom kort framtid om inget görs.

Edvin Borg

Erik Gunnarsson

Ronja Norrbrink

Viktor Zacharoff