Dcase har pratat med kommunpolitiker i Bräcke som bland annat riktar kritik mot tjänstemannaledningen och arbetskulturen.

Dcase har pratat med två kommunpolitiker som båda ser problem inom kommunorganisationen. – Det har funnits en viss kultur här som jag inte är van vid, säger Susanne Pettersson Graff (S).

I Bräcke kommun har Socialdemokraterna alltid varit en del av styret, samtliga mandatperioder fram till 2006 har man haft egen majoritet. Under samma tid som Socialdemokraterna har varit störst har Centerpartiet varit tvåa och kommunens största oppositionsparti. Idag styr partierna tillsammans, trots fortsatta skiljaktigheter.

– Det kan man ju tycka är konstigt. Vi hamnade i en situation där vi antingen kunde vara i oppositionen i fyra år till eller att välja att samarbeta med Socialdemokraterna. Då hade vi en omröstning inom partiet, där majoriteten valde samarbetet, säger Ingrid Kjelsson (C), 1:e vice ordförande, kommunfullmäktige. 

‘’Det första vi måste göra är att byta ut ledningen i kommunen. Både politiskt och på tjänstemannanivå. Vi menar att under nuvarande ledning så händer det inget, och har inte gjort på många, många år. Får vi förtroende efter valet kommer det att hända saker, det kan vi garantera”. Det var Ingrid Kjelssons ord i en kampanjvideo inför kommunvalet 2022.  

Ingrid Kjelsson (C) berättar att hon fick ”mycket stryk” av kommunstyrelsen för sitt uttalande om att avsätta tjänstemannaledningen. Foto: Pressbild

– Jag engagerade mig politiskt eftersom att jag är helt övertygad om att det behövs en förändring. I min åsikt var vi Jämtlands bästa kommun för 18 år sedan och idag är vi sämst. Det beror på ledningen. Både på politik- och tjänstemannanivå, säger Kjelsson.

Ingrid Kjelssons åsikter delas dock inte av alla och orden i kampanjvideon har mötts av kritik från politiska röster inom och utanför Centerpartiet. Kjelsson medger att budskapet i videon var till viss del klumpigt uttryckt, men att hon står för vartenda ord. 

– Jag fick väldigt mycket kritik för mitt uttalande, det var kanske lite klantigt att dra in tjänstemännen. Kritiken jag fått är att man inte ska ge sig på dem. De var så oroliga inför valet, att de skulle förlora jobbet. Men känner man att man har gjort ett bra jobb, så borde man inte vara orolig, säger Kjelsson och konstaterar att det hittills inte blivit den förändring hon eftersträvade. 
Jag har inte fått den makten att kunna förändra där, säger Ingrid Kjelsson.

Susanne Pettersson-Graff (S) är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande för skolutskottet i Bräcke kommun. Pettersson-Graff vill inte avsätta tjänstemannaledningen eller den politiska ledningen, men medger att det finns en del brister i kommunens organisation.

Susanne Pettersson-Graff (S) berättar att hon upplevt en kulturkrock under tiden som förtroendevald i Bräcke kommun.

– Det är politikerna som är förtroendevalda av folket, vilket innebär att det är politikerna som har fått förtroende att bedriva politiken utifrån det man kommit överens om inför val. Jag tycker ibland att tjänstepersoner har tagit över på vissa ställen och när politiker försökt säga sitt så har man inte riktigt haft respekt. Det har dock blivit lite bättre nu, säger Pettersson-Graff.

Pettersson-Graff blev politiskt engagerad i Bräcke i samband med valet 2022 men har tidigare varit politiskt aktiv i andra kommuner. Hon berättar att hon märkte av att det fanns en viss kultur inom Bräcke kommun som hon själv inte var van vid. 

– I skolutskottet satt alla tjänstepersoner med på mötet, vilket gjorde att det var fler tjänstepersoner än politiker. Så då började jag med att ta bort lite tjänstepersoner och sa till dem att de inte behövde vara med på varje möte, säger Pettersson-Graff. 

Just samarbetet mellan tjänstepersoner och politiker är något som Pettersson-Graff tycker behövt och fortsatt behöver förbättring. 

– Vi politiker ska inte vara insatta i detaljer men vi ska ju få information så att vi kan ta beslut. Här fick man inte alltid ta del av information på ett sätt så att man kunde förbereda sig så bra som möjligt. Där har det varit en brist i kommunen, men även det har blivit bättre, säger hon.

Parallellt med de kommunala uppdragen är Pettersson-Graff även ordförande för S-kvinnor Jämtland, en sidoorganisation till Socialdemokraterna som jobbar med att främja jämställdhet. 

Dcase har tidigare rapporterat om uppgifter från en källa angående att “starka kvinnor mobbas bort” inom Bräcke kommun. Pettersson-Graff berättar om hennes upplevelser som kvinnlig förtroendevald i kommunen. 

– Det kan vara väldigt tufft i och med att det är väldigt mansdominerat. Det finns en viss jargong som kanske inte är elak men det är ibland lite svårt att bli lyssnad på. I skolutskottet tycker jag att jag blir respekterad och lyssnad på. Men i andra sammanhang kan jag tycka att det är lite svårare, säger Pettersson-Graff och fortsätter.

– Det är lite ojämställt tänk, lite raljerande och det kan förekomma lite gubbiga skämt. Ibland blir det en tråkig ton, säger hon.