Bräcke kommunhus. Foto: Noel Boström.

Sociala medier och ekonomiska svårigheter är anledningarna till en arbetsmiljö som Bengt flykt, kommunchef, Bräcke kommun beskriver som ”okej”.

– En kärv ekonomi gör att många upplever att det blir mycket att göra men få resurser, säger han.

Dcase har tidigare publicerat artiklar om uppgifter att arbetsmiljön inom kommunen har varit dålig. Bengt Flykt tycker inte att den är dålig, men att kommunens ekonomiska svårigheter och kommentarer på sociala medier har lett till en påfrestning för sina medarbetare. 

– Det skrivs saker om mina medarbetare på sociala medier. Kommentarer som jag ibland uppfattar som påhopp, och ifrågasättande av mina medarbetares arbete, säger han. 

Vidare berättar Flykt att han inte känner igen sig i uppgifterna angående utfrysning som tidigare nämnts. Eller att det ska finnas någon tystnadskultur. 

Bengt Flykt, kommunchef Bräcke kommun. Foto: Pressbild.

– Jag tycker att tvärtom brukar den fackliga organisationen föra fram vad deras medlemmar tycker. Det skulle förvåna mig om det är så att de inte vågar säga vad de tycker, säger Flykt. 

Kritiken om att han betraktar människor som motsträviga känns helt främmande tycker Flykt. Samtidigt medger kommunchefen att om man har haft över 600 anställda är det orimligt att vara älskad av alla, men att han försöker vara lyhörd. Detsamma gäller upplevelsen om att starka kvinnor tvingas att sluta.  

– Min ledningsgrupp består av majoriteten kvinnor. Sen förringar jag inte deras upplevelser. Det är fruktansvärt om de upplevt det. Det beklagar jag verkligen, säger Flykt. 

När det kommer till skidtunneln i Gällö håller sig Flykt kortfattad och vill inte diskutera om det varit ett lyckat initiativ. 

– Efterklokhet är den mest exakta vetenskapen. Jag vill inte spekulera i det, säger han och tillägger att det inte var upp till honom att dra sig ur projektet när investerare saknades.

– Det får ni fråga kommunfullmäktige om. Det var de som tog beslutet, medvetna om riskerna som fanns, att trots allt gå vidare med skidtunneln.

Kommunchefen berättar att han efter 18 år fortfarande känner ett engagemang i kommunen men vill inte uttala sig om Bräckes framtid. 

– Det är inte upp till mig att ha visioner om framtiden i Bräcke, utan det överlåter jag till de folkvalda. Det är också där medborgare får utkräva ansvar. De folkvalda är de som ger mig uppgifter som jag genomför, så det är helt irrelevant vad jag tycker, säger Flykt.