Under ett halvår har Falu kommun motarbetat en 80-årig kvinna som vill ha tillgång till sina egna journaler och handlingar som angår henne. Så här kan det gå till när en myndighet tydligt kränker våra grundlagar.

En plötslig dag den 29 september 2021 ringdes en vuxen man upp av enhetschefen för hemtjänsten Tisken Väst. De påstår att det inte finns kvinnlig personal för att skickas ut till mannens äldre mor. Medan mannen blir tvungen att ta hand om sin mor vill han granska hemtjänsten. 

Mannen begär ut listor på personal som arbetade den dagen för att ha bevis till en anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg. Kommunstyrelsen i Falu nekar begäran den 2 december 2021 med hänvisning till Offentlighet- och sekretesslagen. 

Kommunen påstår att hemtjänsten har haft incidenter kopplade till en brukare och att personalen upplever otrygghet under arbetspass. Det skulle kunna finnas en risk att fler av dessa incidenter kan inträffa även utanför arbetsplatsen.

Kammarrätten kommer fram till att namnuppgifterna på personalen skall lämnas ut för att kunna ligga till grund för en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Kammarrätten anser att det inte finns någon risk att de anställda som nämns i handlingen kan utsättas för våld eller lidande om dem uppgifterna lämnas ut.

Mannen vinner domen mot kommunen och får ut namnuppgifterna.

Begäran och nekandet

Den 11 Januari 2022 inkom en begäran till kommunen från den 80 åriga kvinnan. Där önskar hon att få ut kopior på samtliga handlingar som angår henne. Den 21 Januari 2022 får kvinnan svar med att kommunen har nekat hennes begäran.

Kommunen anger samma orsak till nekandet som i sitt föregående med motiveringen att det fanns en risk att personalens integritet skulle kunna kränkas.

Hemtjänsten har inte velat lämnat ut en kommentar

Överklagandet

Den 8 Februari 2022 överklagar kvinnan till kammarrätten.

‘’Jag vet att det finns mer att få ut än det skrala antal tjänsteanteckningar från bistånd och hemtjänstens dokumentation från november 2021 som jag bara hittills fått utlämnat.’’

Skriver Kvinnan i sin överklagan.

I överklagandet påstår hon att Falu kommun saknar grund att hänvisa till Offentlighets- och sekretesslagen. Kvinnan gör överklagandet för att kunna få ut dokumentation och övriga handlingar som hon själv har undertecknat samt där hennes namn förekommer.

Domen i Kammarrätten

Kvinnans överklagan gick vidare till Kammarrätten i Sundsvall den 22 mars 2022. Enligt domen sägs det att kommunstyrelsen lämnade ut journalhandlingar med mera, men kommunen hade strukit över personalens namn och i vissa fall tjänstetitlar. Kommunstyrelsen hänvisade till att dessa handlingar innehåller skyddade uppgifter.

Kommunen ger samma orsak som tidigare att hemtjänsten har haft incidenter kopplade till en brukare och att personalen upplevde otrygghet under arbetspassen. Det kan finnas risk att personalens integritet skulle kunna kränkas.

Kammarrättens beslut var att kvinnan som vårdtagare har rätt till det aktuella handlingarna enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Därför kan inte uppgifterna skyddas. Alltså har kvinnan rätt till handlingarna i sin helhet.

Efter kammarrättens beslut bestämdes det att kvinnan skulle få tillgång till handlingarna utan överstrukna namn och tjänstetitlar.

JO-Anmälan

Det har gått en månad efter domen och kommunen har ännu inte skickat handlingarna till kvinnan, varken via post eller e-mail. Kvinnan bestämmer sig att anmäla kommunen till Justitieombudsmannen, där hon förklarar allt som har hänt i domen. Hon skriver i anmälan att det har gått en månad sedan domen i kammarrätten fastställdes och att kommunen har vägrat skickat hennes begärda kopior och handlingar.

Intervju med Ellen Gräfnings

Kommunjuristen Ellen Gräfnings berättar att de har tagit del av kammarrättens handlingar. Hon säger att de bara har haft maskerade versioner av handlingarna, det är därför handlingarna inte har skickats.

Hon forsätter att berätta att det är två mål som ligger ganska nära varandra. Ett av målen har skickats men kvinnans mål har ej blivit skickad.

— Jag har helt enkelt missat att skicka över dem bara till de, jag kan inte skylla på något annat, säger Ellen Gräfnings.

Hon fortsätter med att berätta att hon väntar på handlingarna av de som har maskat uppgifterna och att hon kommer kontakta Justitieombudsmannen över dagen. Ellen förklarar att dem maskerade handlingar är i systemet och att hon måste få dem omaskerade. Efter det är det bara att skicka handlingarna till kvinnan.

Hur lång tid hade det tagit om du inte hade gjort detta misstag?

— Ja men då kan vi skicka dem bara inom ett par dagar, svarar hon.

I nästa del av artikelserien #domstolstrotset kommer det berättas om vad Falu kommuns konsekvenser kan bli efter att ha trotsat kammarrättens beslut.

Läs mer om detta i del 2

Text och bild: Troj Gustafsson, Sandro Murad, Shanker Prem