Rektor Anders Fjällström säger att Sundsvall är en attraktiv studentstad men att den kan och kommer bli ännu bättre.

– Att stärka kåren är oerhört viktigt för oss, säger han.

Anders Fjällström har varit rektor för Mittuniversitetet i fem år och har sitt kontor i Grönborgs vackra lokaler.

I vår artikelserie ”Kårhusfiaskot” har vi beskrivit kårhusbolagets uppgång och fall. Hur Sundsvalls studenter har gått från att husera i en utkänt gammal villa till Tornhusets storslagna lokaler, vidare till det vackra Grönborgs. Där en ambitiös krogsatsning resulterade i konkurs. Nu har Sundsvalls studenter inget kårhus att kalla sitt eget, även om de fortfarande alltid är välkommna på Grönborgs.

Vi träffar rektor Anders Fjällström för att prata om hur kårhusets fall har påverkat Mittuniversitetet och Sundsvalls dragningskraft som studentstad. Han säger att Mittuniversitetet har många utmaningar, dels att det är ett mindre universitet och trotts att söktrycket ökar så studerar allt fler på distans.

De studenterna är alltid svåra att få med i kårverksamhet, såklart, säger Anders Fjällström.

Han betonar hur viktig studentkåren och dess olika aktiviteter är för universitetet. En väl fungerande kår ökar studenternas inflytande över utbildningen och ökar därigenom studenternas välbefinnande.

Det är ett gemensamt problem vi har här och det är att kårverksamheten måste växa och bli starkare, säger han.

Hur mycket kårhusets fall har påverkat Sundsvall som studentstad har han svårt att uppskatta, men han tycker det är synd att dagens studenter inte har samma frihet som tidigare studenter hade då de stod på egna ben och hade egna lokaler. Men samtidigt är det mycket annat som utgör helhetsbilden när en blivande student väljer säte.

Dels handlar det förstås om vilka utbildningar man vill läsa och att de är bra. Sen är stadens allmänna attraktivitet viktig och ibland viktigare. Det vill säga det sociala, det som finns runt omkring studierna. Då blir kårens verksamhet en viktig del av det och är välfungerande och synlig kår kan absolut lyfta intrycket, säger Anders Fjällström.

Anders tycker att kommunen nu har en väldigt god insikt i hur Sundsvall kan förbättras som studentstad och ser att utvecklingen har en positiv riktning.

Sundsvall kan och kommer utvecklas till en ännu bättre studentstad, avslutar rektor Anders Fjällström.