”Vi har ett samordnande ansvar för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden”, säger Lotta Edman. Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

Enligt Statistiska Centralbyrån var det 11 425 personer som sökte asyl  i Sverige under 2021. Det var det lägsta antalet asylsökande Sverige sett under 2000-talet. Problemet med arbetlivskriminalitet kvarstår.

Dessa företagare vet ju att det hela tiden kommer nya människor, säger Sten-Erik Johansson, föreståndare på Fackligt center för papperslösa.

Det finns olika hjälpmedel en utsatt person på den svarta arbetsmarknaden kan få. Sten-Erik Johansson är föreståndare för Fackligt center för papperslösa, där jobbar han med att hjälpa utsatta människor.

– Många hittar de svarta jobben via landsmän kan man säga, i väldigt hög utsträckning. Det finns mycket förbindelser mellan folk och sedan finns det ett antal mer eller mindre “skumma” arbetsförmedlingar, säger Sten-Erik Johansson.

Alina som har jobbat svart i nästan fem år berättar att hon har erfarenhet av uttrycket “landsmän utnyttjar landsmän.”

– Jag tror att folk jobbar svart när det är personer från samma land i en plats. Om det finns till exempel fem personer från samma land på en plats då är det garanterat att minst en av de jobbar svart, säger hon.

Sten-Erik Johansson förklarar att sedan Fackligt center för papperslösa startade 2008 är det enligt honom tre branscher som sticker ut när det kommer till svartarbete. Det handlar om bygg, städ och restaurangbranschen, det vill säga de yrken som han oftast stöter på genom sitt arbete. Enligt honom är det vanligt att landsmän utnyttjar landsmän och det är något som han ofta stöter på i sitt arbete.

Det är en uppfattning som Skatteverket håller med om. När vi tar kontakt med dem väljer de att svara i ett mejl:

“Detta stämmer tyvärr relativt ofta. Dessa grupper är ofta särskilt utsatta. Kan vara så att någon utnyttjar någon som erhåller ersättning i form av bidrag eller dylikt mot låg lön, att arbeta med hot om att svartarbetet annars kommer meddelats utbetalande instans.

Vår uppfattning är att svarta jobben mycket väl handlar om sådana arbetsuppgifter som vi dagligen kan se framför våra ögon. Men om man döljer svartjobb i upplägg, exempelvis bemanningsföretag inom byggbranschen, så kan det vara svårt att upptäcka.”

Lotta Edman pressekreterare på Arbetsförmedlingen förklarar att det finns ett samordnande ansvar med Migrationsverket.

– Personer som kommer till Sverige som flyktingar eller asylsökande kommer till oss via Migrationsverket. Vi har ett samordnande ansvar för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden, säger hon.

Enligt Lotta Edman jobbar Arbetsförmedlingen tillsammans med Migrationsverket och andra myndigheter och organisationer för att hjälpa flyktingar och asylsökande att få en etablerad plats på arbetsmarknaden.

Men problemet med svarta jobb kvarstår. 

– Vi har ingen möjlighet att granska alla de annonser som läggs in, vilket oftast görs av arbetsgivarna själva. Det finns annonseringsvillkor. Just nu finns det ungefär 85 000 annonser på Platsbanken. Sedan arbetar vi med stickprov samt att vi får in tips och frågor från användare, säger Hans G Larsson presschef på Arbetsförmedlingen.

Enligt honom är den svarta arbetsmarknaden inget de jobbar specifikt med, men de deltar i andra myndigheters arbete mot arbetslivskriminalitet.

Dcase har varit i kontakt med flera anställda på Arbetsförmedlingen med samma frågor och fått varierande svar.

Det kan vara svårt att få en klar bild av den svarta arbetsmarknaden, speciellt när man pratar med flera olika människor från Arbetsförmedlingen om samma sak. 

Lotta Edman menar att de jobbar för att ge nyanlända rätt förutsättningar för att kunna få eget jobb och försörjning. Hon förklarar att Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har ett samordnande ansvar som handlar om att hjälpa nyanlända ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt. De arbetar med ett så kallat etableringsprogram som går ut på att du som nyanländ ska få det stödet du behöver.

Dcase har i flera omgångar varit i kontakt med myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen samt Migrationsverkets presstjänst. Samtliga myndigheter hänvisar till varandra. Migrationsverket skickar oss till Arbetsförmedlingen som sedan skickar oss tillbaka till Migrationsverket och Polisen som inte vill prioritera våra frågor. 

– Det är breda frågor som handlar om arbetslivskriminalitet, vilket betyder att det är flera myndigheter som har ansvaret. Vi samarbetar brett så det är naturligt att vissa frågor har Arbetsförmedlingen koll på och en annan fråga kan det vara en annan myndighet som har huvudansvaret på, säger Arbetsförmedlingens presstjänst.

(Alina heter egentligen något annat.)

Text: Anna Lindblom, Faith Anyango och Saga Dillner.