Styrelsen i SSK har räknat ut hur de ska få bolaget på fötter. En kalkyl som i slutändan ska visa sig vara helt fel.

– Studenterna hade kämpat och sparat ihop pengar och sen gick de rätt in i ingenting, säger Lisa Svensson, dåvarande ordförande i JFS, Journalistförbundet Sundsvall. 

Styrelsen i SSK har kallat till krismöte. I ett fullproppat rum en våning upp i Grönborgs lokaler håller Tobias Schelin, ordförande för studentkåren, ett tal. Förutom Tobias Schelin, leddes mötet av Caroline Wendle, tidigare vice ordförande i SSK, krögaren och hennes ekonomiske rådgivare som vi fortsatt kommer att kalla för ekonomen. 

Tobias Schelin framförde att studenternas bolag, SSK AB, var på ekonomiskt obestånd. Bolaget skulle enligt en ekonomisk kalkyl behöva 1,6 miljoner kronor för att kunna stänga kontrollbalansräkningen, betala sina skulder och klara sig undan en konkurs. 

Tobias Schelin, ordförande för studentkåren och tillika ägarrepresentant för aktiebolaget upplevde att krögaren hade en god vilja att vända den fallande ekonomin.

Krögaren målade med hjälp av ekonomen upp en bild för framtiden av guld och gröna skogar. Bilden baserades på en kalkyl som krögaren och ekonomen gjort tillsammans. De sa att en av orsakerna till obeståndet var att hyrorna var höga, men att framtiden såg ljus ut.  

Ett krav från styrelsen var att aktieägartillskottet skulle vara villkorat. Det upplevdes av styrelsen i SKS som tryggt och säkert eftersom de då skulle få tillbaka sina pengar när ekonomin i bolaget såg bättre ut. Den enda risk som fanns, och som skulle innebära att studenterna förlorade sina pengar, var att bolaget skulle gå i konkurs.

– Vid en eventuell konkurs ska aktieägartillskottet vara prioriterat av konkursförvaltaren, säger Tobias Schelin som i det här läget var för att skjuta in pengarna för att rädda kårhuset.

Lisa Svensson, journalist och tidigare ordförande i Journalistförbundet Sundsvall, JFS. Foto: Marie Häggström.

Lisa Svensson upplevde stämningen på mötet som väldigt hård.

– Det var diskussion och debatt där krögaren fick svara på väldigt mycket frågor. Min upplevelse är att det var ganska hårda frågor. Det var inget mjukt, säger hon. 

Petra Österberg, tidigare ordförande för linjeföreningen Mytec på Mittuniversitetet, var delaktig under mötet och berättar att stämningen var orolig.  

– Folk kände sig lite bedragna på ett sätt. Hur kunde det ha gått såhär långt utan att någon har gjort någonting?, säger hon. 

Den 10 december 2018 tog slutligen medlemmarna i studentkåren efter intensiva diskussioner, beslutet om att ge 1,6 miljoner kronor i aktieägartillskott till studentkårens aktiebolag. Julen 2018 åkte studenterna hem med en lättare känsla i magen och ett hopp om att allt kommer att lösa sig.

Vi kan se i kontoutdragen att aktieägartillskottet sattes in på bolagets konto den 19 december 2018 och att krögaren omgående började att betala av bolagets skulder. Det var stora skulder till leverantörer som betalades av, och till hyresvärden Skifu betalades hyresskulder på uppemot 400 000 kronor av.  

I vår granskning av bokföringen har många frågor uppstått.

Men när vi granskat bokföringen hittar vi också en del inköp som styrelsen inte säger sig haft någon vetskap om.

– Det handlar om inköp som inte skulle ha godkänts om man vetat om dem, säger Tobias Schelin.

Dagen efter aktieägartillskottet kan vi se att det skrivits ett eget verifikat på 5 000 kronor hos en butik i Sundsvall som säljer märkeskläder för herrar. Verifikatet är handskrivet av krögaren eftersom det saknas originalkvitto, och därför kan vi inte säga säkert vad som inhandlats. Men att det skulle vara arbetskläder till barpersonalen ser Tobias Schelin som osannolikt. 

Krögaren köper inventarier av sig själv

Det som ses som ännu mer besvärande för krögaren, är att hon två dagar efter aktieägartillskottet har köpt möbler och inventarier för sammanlagt 38 000 kronor. Av sig själv. Möblerna har enligt våra källor stått i lokalerna en längre tid. Tobias Schelin berättar att hon bara hade tagit med sig dem för att hon inte hade någon användning av dem.

– Hon sa aldrig att SSK skulle köpa in dem. Ingen behörig firmatecknare har sagt till henne att det var okej, säger Tobias Schelin.

– Det finns överhuvudtaget ingen anledning att köpa möbler direkt efter aktieägartillskottet. Det krögaren sa till oss var att varenda krona gick till att betala obetalda räkningar på alla skulder som bolaget hade, säger Tobias Schelin efter att ha fått vetskap om inköpen. 

I samma veva skickas det under de här veckorna i slutet av 2018 och början av 2019, mejl fram och tillbaka mellan krögaren och Skifus tidigare VD. I mejlen ges sken av en ekonomi på uppgång. Framtiden planeras och det finns storslagna planer. Krögaren ber Skifu om ytterligare hyressubventioner för att hon ska få mer pengar över till en stor renovering, och ytterligare inköp av inventarier till både matsal och kök. Vid det här laget har SSK fortfarande skulder för hundratusentals kronor till det kommunalt ägda fastighetsbolaget Skifu. 

Det kommer att visa sig senare i vår granskning att detta bara var starten på affärerna mellan krögaren och Skifus tidigare VD. 

Läs del 5 – Studenterna lockas ut i en juridisk gråzon: ”Det var som att spela Fia med knuff”

Mikael Grundén

Charlotta Hagberg Widell

Sophia Vestrin