Studenterna är nu i en situation de inte borde befinna sig i. En ekonom, en krögare och en hyresvärd, en trio som lockar studenterna in i en juridisk gråzon för kårhusets överlevnad.

– Jag sa att, vi bryter inte mot lagen för att rädda bolaget, säger Tobias Schelin. 

På krögarens kontor på Grönborgs, har ett litet gäng samlats för ett internt blixtinkallat möte. Närvarande är krögaren själv, ordförande i SSK AB Tobias Schelin och bolagets vice ordförande Caroline Wendle. Med på telefon finns krögarens ekonomiska rådgivare, ekonomen. I rummet finns också två studenter närvarande.

Bolagsstyrelsen har precis insett att den ekonomiska kalkyl som krögaren och ekonomen har gjort under hösten inte håller. Trots att ett aktieägartillskott på 1,6 miljoner skjutits in en månad tidigare, fattas nu efter årsskiftet 500 000 kronor för att kontrollbalansräkningen ska gå att stänga.

Tobias Schelin berättar att det kommit ett förslag från hyresvärden Skifus tidigare VD.

– Enligt krögaren hade den tidigare VD.n sagt att han kunde fixa fram pengarna som saknades för att täcka upp underskottet, säger Tobias Schelin.

Hur han skulle göra det, vet inte Tobias Schelin men han vet att för att det ska vara lagligt att skjuta in pengarna efter årsskiftet, måste det finnas ett beslut som fattats innan den sista december föregående år.

– Nu var det januari och något sådant beslut hade vi inte fattat i december, säger Tobias Schelin.

Krögaren vill rädda bolaget till varje pris men alla är inte beredd att gå lika långt.

Vi tar tillbaka berättelsen till mötet på krögarens kontor. Ekonomen som finns med över telefon, lägger fram ett förslag. Förslaget går ut på att de ska skriva ihop ett avtal som sedan bakdateras till föregående år.

– Ekonomen sa att det är lätt ordnat. Han sa att vi skulle skriva ett protokoll med ett annat datum och skriva under det. Han var tydlig med att det var normalt och att det händer i alla bolag, säger Caroline Wendle.  Tobias Schelin och Caroline Wendle utger sig inte för att vara några ekonomer, men vad de visste så är det som Skifus tidigare VD, ekonomen och krögaren vill att de ska göra inte lagligt. 

”Vi sa till ekonomen att så får man ju inte göra. Svaret på det var att alla gör så, det är inget ovanligt. Man bakdaterar papper då och då. Det var som att fuska i Fia med knuff, det var inget allvarligt”

Caroline Wendle

Hon stormade av ilska ut från mötet och kom aldrig tillbaka.

Ekonomen har fått flera chanser att bemöta dessa påståenden om att ha uppmuntrat studenterna till att begå oegentligheter, men han avböjer med hänvisning till sekretess.

Om det hade varit ett lagbrott eller inte har vi inte säkert kunnat fastställa. De revisorer och jurister vi har pratat med säger att det är en juridisk gråzon. Att bakdatera ett verifikat på en inbetalning är bokföringsbrott, men det finns oklarheter som skulle kunna innebära att det finns vissa kryphål och varje enskilt fall måste prövas juridiskt.  

Studenterna har länge kämpat för att vända skutan för en vacker framtid men nu är det bara storm i sikte.

Studenterna var vid tillfället säkra på att det var ett lagbrott och Caroline Wendle tycker att det var oförskämt att be studenter att bryta mot lagen.

– Ska vi som inte ens har arbeten eller skyddsnät sätta oss i en sits där vi gör något som inte bara är olämpligt utan rent olagligt. Det är väl okej om man vill offra sitt eget företag och sitt eget anseende men jag tycker inte att man ska be andra om det. Speciellt inte oss studenter i den utsatta position vi befann oss i då, säger hon.

Ordförande Tobias Schelin  hade samma åsikt om förslaget som sin vice ordförande.

– Jag sa att, vi bryter inte mot lagen för att rädda bolaget, säger han. 

Att krögaren och Skifus tidigare VD var medvetna om att det inte var rätt att bakdatera är Tobias Schelin säker på.

– Det fanns gånger som krögaren kunde säga att, de här sakerna får ni inte mejla eller skicka sms till Skifus VD om. Ni måste ringa honom, berättar han.

Tobias Schelin tänkte inte så mycket på varför det var så då, men har i efterhand förstått att allt inte gick rätt till. Han säger att det oftast rörde sig om ekonomiska frågor.

– Det kunde handla om olika stöd till exempel och olika kontakter som Skifus VD och krögaren hade haft.

Tobias Schelin hade suttit som ordförande för SSK i två månader när allt blev kaos.

Tobias Schelin säger att han började reagera på att något inte stämde när bakdateringen av de 500 000 kronorna kom på tal. Trots krögarens uppmaningar skickade han i väg ett mejl till Skifus VD.

– Jag mejlade ändå, bland annat ett utkast om hur det kunde se ut från vår sida om vi skriver under. Då sa han att jag inte skulle ha mailat, jag skulle ha ringt, säger Tobias Schelin. 

Enligt Tobias Schelin finns dessa mejl kvar i studentkårens nuvarande ordförande Felicia Dybergs mejlkorg, men hon har tyvärr inte velat samarbeta för att vi ska kunna belägga detta påstående.

Mötet gjorde att Caroline Wendle tappade förtroendet för tre personer som hon tidigare hade litat på. Hon hade inte haft någon anledning att ifrågasätta deras kompetens innan förslaget om att förfalska ett protokoll kom upp på agendan.

– När man får höra sådana här saker från personer som har en enorm erfarenhet av att driva företag, då kände jag att då var det nog för min del. Det finns inget förtroende för att de här människorna som satt där och gav oss råd, gjorde det för att de ville oss studenter och verksamheten väl, säger hon.

Studenterna har hamnat i en jobbig situation. ”Vi skulle ha varit modigare och sagt, nu är det bra och nu räcker det” säger Caroline Wendle.

Här bestämmer sig Tobias Schelin och Caroline Wendle för att det inte finns något annat alternativ än att sätta bolaget i konkurs. Då griper krögaren efter ett sista halmstrå. 

– Vi skulle göra allt för att inte gå i konkurs, det var inte ett alternativ för krögaren, säger Caroline Wendle.

Om man inte har upprättat kontrollbalansräkningen på rätt sätt och vid rätt tid, har man ett ansvar för de skulder som uppstår därefter, förklarar Caroline Wendle. 

– Det uppstod en panik bland oss studenter. Vi kunde bli personligt betalningsansvariga för alla skulder. För en student hade det varit mycket pengar oavsett om det var 50 000 kronor eller 500 000 kronor. Det är fortfarande inte pengar man har, säger hon. 

Caroline säger att det värsta med allt var den mentala bördan de riskerade att få bära med sig. Krögaren som förespråkade personligt betalningsansvar menade att det bara var teoretisk risk och att de inte skulle hamna där.

”Krögaren var inställd på att gå in med egna pengar och det fanns en önskan om att vi skulle göra vårt för att bidra eftersom att hon skulle göra sitt.”

Caroline wendle

När studenterna glad i hågen kommer tillbaka från jullovet möts de av beskedet att bolaget inte gick att rädda trots det aktieägartillskott på 1,6 miljoner som skjutits in innan julen. Tobias Schelin vägrar att riskera sin egen och studenternas framtid och har därför lämnat in en konkursansökan till tingsrätten. 

Många medlemmar i studentkåren blir upprörda över beslutet. Lisa Svensson reagerade starkt och tyckte att hela scenariot var dåligt skött.

– Vi diskuterade mycket om det och undrade varför de inte kunnat ta lite höjd för att det kunde inträffa oväntade saker och fört över lite extra, säger hon. 

Caroline Wendle och Tobias Schelin understryker att de i kalkylen hade tagit höjd för oförutsedda utgifter, men att pengarna ändå inte räckte. 

– Skulderna i december var på cirka 1,3 miljoner kronor, så vi hade tagit höjd, det gör man alltid, säger Caroline Wendle.

Här skulle historien om kårhuset kunna sluta, men det gör den inte. Fler tveksamma affärer, skuldberg och polistillslag väntar runt hörnet.

Läs Del 6 – Kommunalt bolag gynnade privat näringsidkare

Mikael Grundén

Charlotta Hagberg Widell

Sophia Vestrin