Det desperata läget hos psykiatrin inom Region Västernorrland har lett till desperata åtgärder. Privata bolag tilldelas stora resurser för att hjälpa regionen att korta ner köerna – till ett högt pris. En av dem var psykologen Petra, som erbjöds 11 400 kronor i timmen.

–  Det hjälper inte verksamheten i längden, säger hon.

Region Västernorrland har under längre tid haft problem med långa väntetider på Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP). För att lösa problemen har man valt att hyra in psykologer från flera privata bolag. Psykologernas uppgift är att minska vårdköerna på snabbast möjliga vis, något som kallas “snabbutredningar”. En av de psykologerna som kontaktades av ett privat bolag var Petra. Hon blev kontaktad 2018 och erbjöds 11 400 kronor i timmen för drygt två månaders jobb. Men Petra tackade nej till erbjudandet.

– Man behandlas som en maskin och man måste jobba mer än tio timmar per dag, förklarar Petra.

En av anledningarna var den tuffa arbetsbelastningen som krävs av psykologerna. De förväntas jobba upp till tio timmar per dag utan någon egentlig vila. Under mindre än två månader ska 15 utredningar göras. Att bara göra en utredning tar minst 2-3 dagar vilket betyder att det tar drygt 45 dagar för alla utredningar att bli färdiga. Då måste man också jobba varenda dag under sina knappa två månader, vilket betyder att man inte får några lediga dagar, trots helger och röda dagar. 

– Det hjälper inte verksamheten i längden, säger hon.

Skärmbild på erbjudandet som skickades via mejl. FOTO: Skärmbild

DCase har varit i kontakt med den HR-ansvariga som skickat mailet med erbjudandet. Hon säger att hon inte känner till något om det här och att hon inte har några kommentarer om det i nuläget.

Snabbutredningar

I mars 2024 kom Socialstyrelsen ut med nya nationella riktlinjer för ADHD och autism. Den allra första punkten var “Snabbutredningar kan leda till felbehandling”. Under punkten säger de att det skett en ökning av neuropsykiatriska utredningar och att fler initiativ för att minska köerna görs i hela landet. Därefter betonar de hur viktigt det är att utredningar genomförs noggrant och av personal med relevant kompetens. 

I kommande delar går vi ner djupare på snabbutredningar.

Petra heter egentligen något annat.

Eliam Fanberg

Fredrik Esaac

Viktor Svensson

Jesper Stridsberg