Arbetsförmedlingen säger att deras effektivaste verktyg att få ut människor i arbete är arbetspraktik. DCase granskning visar däremot att människor känner sig utnyttjade som gratis arbetskraft på sina praktikplatser.

Skammen har tystat deras röster – men nu väljer de att berätta.

Det här är första delen av DCase granskning om hur personer med funktionsnedsättning blir #EvigaPraktikanter.


Hör de gripande telefonsamtalen med praktikanterna:


Vintern har fortfarande ett hårt grepp om Sundsvall när vi får in ett tips från en person med autism. Under flera år har han hoppat runt som praktikant på arbetsplatser som han fått via Arbetsförmedlingen.

Det är över 55 000 personer med funktionsnedsättning som får hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Där och då väcks vår nyfikenhet och vi ställer oss frågan: är det fler som känner att hjälpen brister och i vilken utsträckning?

I Facebookgrupper försöker vi få kontakt med personer med funktionsnedsättning som har haft praktik genom Arbetsförmedlingen. Flera mejl och meddelanden kommer in.

Berättelserna vi får höra är starkare än vi hade kunnat ana.


Praktikanternas berättelser:

”Vi lever i ett skuggsamhälle vid sidan av den vanliga arbetsmarknaden”

Robin

Robin praktiserar på en arbetsplats som för tillfället har tio praktikanter. Alla med samma vision: att få en anställning.

Han har behövt vara hemma från praktiken några dagar pågrund av en förkylning när telefonen ringer. Namnet på displayen avslöjar att det är hans chef. Med en hotfull underton hintar chefen:

”Det finns fler än du som drömmer om en framtid här”.

När samtalet är slut har det gått upp för Robin: visar han sig inte mer arbetsduglig, kommer drömmen om en framtid som anställd gå förlorad.

”Jag har blivit så knäckt och kränkt av det här”

Esther

Esther hade sin framtid uttänkt. Men livet tog en rejäl u-sväng och barndomsdrömmarna gick i kras. Efter flera försök att få en anställning orkade hon inte mer. Idag är hon sjukpensionär och går på daglig verksamhet, där hon tjänar 60 kr per dag.

– Det kan ju vara så att om man har autism och de svårigheterna, då vill de inte anställa en. Utan det går bra så länge man praktiserar, säger Esther.

”Jag känner mig lite som en överåldrad praktikant”

Patrik

Patrik är drygt 50 år och sitter hos en handläggare på Arbetsförmedlingen, vilket han har gjort många gånger förut. Nu ska han förlänga sitt lönebidrag. Patrik greppar tag om pennan för att signera pappret, när handläggaren lutar sig fram och slänger en snabb blick på de andra i rummet och säger:

”Men gud va bra att sådana här får komma ut och prova på arbetslivet”

Ingen verkar reagera på hennes ord. Men för Patrik fastnar det, då de inte verkar ha någon aning om att han har arbetat i över 20 år och samlat på sig 280 högskolepoäng.

”Jag som skyddsombud får kämpa emot hela tiden”

Lilly

Lilly är skyddsombud på en arbetsplats som gång på gång tar in nya praktikanter. När hon ifrågasätter chefen verkar han inte vilja lyssna. Hon upplever att hans förakt för personer med funktionsnedsättning visar sig tydligare. Och hennes farhågor bekräftas när hon frågar varför han inte anställer någon av praktikanterna.

”Jag ska ha en person utan bagage”, svarar chefen.

”Chefen sa att jag var den första att ryka om skyddsombudet anmälde”

Maria

Maria äter lunch när chefen berättar att de ska få ett nytt tillskott i form av en praktikant. När Maria påpekar att de är fler praktikanter än anställda, svarar enhetschefen:

“Ja men vi får ju pengar för det”. 

Maria får uppfattningen att chefen ser praktikanterna som gratis arbetskraft. Hon är själv en av dem. Många har någon form av funktionsnedsättning, de flesta är yngre än henne och alla kämpar för att komma in på arbetsmarknaden. 


Det finns en sak som dessa personer kan känna igen sig i: de alla har en funktionsnedsättning och de flesta en NPF-diagnos. De har fler saker gemensamt.

De har känt sig svikna av ett system som ska hjälpa dem in på arbetsmarknaden. Det har mynnat ut i en tillvaro präglat av krossade drömmar, ekonomiska svårigheter och en känsla av att aldrig känna sig riktigt behövda.

De alla har blivit en #EvigPraktikant. 

Patrik, Robin, Lilly, Esther och Maria heter egentligen något annat. 


I nästföljande del av Dcase granskning om de #EvigaPraktikanterna går vi närmare in på Lilly och Marias arbetsplats. Experten Lise-Lotte Argulander berättar om vilka regler som gäller vid arbetspraktik via Arbetsförmedlingen.

Vad är lönebidrag och subventionerad anställning?

Det är ett ekonomiskt bidrag arbetsgivaren kan få från Arbetsförmedlingen om de anställer någon med exempelvis en funktionsnedsättning. Då går myndigheten in och betalar en del av lönen beroende på arbetsförmåga och lönekostnad.

Källa: Arbetsförmedlingen

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta), samt SoL (Socialtjänstlagen).

Det är för dem som är mellan 18 till 65 år gamla. Dit går man en eller flera dagar i veckan för att hålla sig sysselsatt, tillhöra en gemenskap och utvecklas. Det handlar om olika arbetsuppgifter som man får utföra.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är NPF-diagnos?

NPF är förkortningen av “Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”. Det är ett samlingsnamn för diagnoser som påverkar hur hjärnan fungerar, till exempel ADHD och Autism.  

Källa: Riksförbundet Attention

Vad är en funktionsnedsättning?
  • Funktionsnedsättning – en nedsättning av en funktionsförmåga jämfört med en tänkt normalförmåga.
  • Funktionshinder – när det blir svårt för en person att göra något för att omgivningen inte är tillgänglig.
  • Funktionsvariation – beskriver att egenskaper och förmågor hos människor är olika i hela befolkningen.

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.

Källa: Autism Sverige 

Har du känt dig utnyttjad på din praktikplats och har en funktionsnedsättning? Eller vet du något mer som kan vara relevant? Hör av dig till oss!

Mail: lindstrom.dcase@gmail.com

Maja Finn

Lova Lindström

Joakim Linder-Aronson