Den svarta arbetsmarknaden – det synliga skuggsamhället

Folk har alltid varit på flykt och det är inte någon skillnad idag. Människor flyr från sina hemländer för att finna asyl och säkerhet i ett annat land. Enligt en rapport från UNHCR har Sverige varit ett av EU-länderna som …

Papperslös och utsatt: ”Jag var rädd”

Alina är i 20-årsåldern och är papperslös i Sverige, det innebär att hon gömmer sig här. Hon har jobbat svart sen tonåren och haft en del olika arbeten på den svarta arbetsmarknaden. Hon började jobba i städbranschen när hon var…

En bransch utan skyddsnät – ”Landsmän utnyttjar landsmän”

Enligt Statistiska Centralbyrån var det 11 425 personer som sökte asyl  i Sverige under 2021. Det var det lägsta antalet asylsökande Sverige sett under 2000-talet. Problemet med arbetlivskriminalitet kvarstår. – Dessa företagare vet ju att det hela tiden kommer nya …