I en artikelserie granskar DCase körkortsprocessen i Sverige. Foto: Walaa Naeem

Nu reagerar Transportstyrelsen på DCase:s granskning.

– De här uppgifterna som ni har fått fram och som ni har presenterat är uppgifter som Transportstyrelsen ser mycket allvarligt på, om det är så att de stämmer, säger Björn Strandh, chef för Transportstyrelsens tillsynssektion.

Det var i april i år som DCase inledde sin undersökning av körkortsprocessen för personbil. Undersökningen ledde fram till personer i landet som sa sig vara beredda att fiffla med riskutbildningen.

DCase avslöjar: Så lätt är det att köpa sig förbi riskutbildningen

Här tillåts DCase:s reporter fuska sig genom riskutbildningen – se video

DCase:s granskning om riskutbildningen för personbil är något som man på Transportstyrelsen kommer att ta med sig i sitt fortsatta tillsynsarbete. Det menar Björn Strandh på Transportstyrelsen.

– Det här tyder ju på att det finns oseriösa tillståndshavare som grovt missbrukar det förtroende som de har fått av Transportstyrelsen när det har utfärdats tillstånd för att bedriva denna typ av utbildning, säger han.

Tillståndshavarnas uppgift är bland annat att de ska leverera en god utbildning och att de ska följa de regler som finns. De ska bidra till att blivande förare är trafiksäkra och riks- och miljömedvetna, förklarar Strandh.

– Det här som ni har fått fram och presenterat är ju så långt i från man kan komma den uppgiften och det ansvaret. Det är givetvis någonting vi måste jobba vidare med för att stoppa. 

Transportstyrelsen är tillsynsmyndigheten. De arbetar bland annat med tillsyn över förarutbildningen ute i landet – och ska se till att det går rätt till.

Kommer ni att ta till ytterligare åtgärder framöver? 

– Det här är en utmaning när det gäller den här typen av oegentligheter. Jag kan väl nämna att det vi gör och det vi kommer att fortsätta att göra är bland annat att vi sedan flera år tillbaka har en myndighetssamverkan. Utöver Transportstyrelsen så ingår där polisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Trafikverket förarprov. Vi kommer att fortsätta det målinriktade arbetet. I det arbetet är det också viktigt med en dialog, en delaktighet vad det gäller branschorganisationerna, säger Björn Strandh.

Han berättar även för DCase att det just nu pågår ett arbete inom Transportstyrelsen att utveckla möjligheterna att ta ut bredare underlag och information kring rapporteringar av den här typen av utbildningar.

– Vi arbetar även med en generell översyn av förarutbildningssystemet för behörighet B, enligt regeringsuppdraget, där riskutbildningen är en viktig del.

Han förklarar vidare att tillsynen som Transportstyrelsen utför över riskutbildningen är ett prioriterat fokusområde under 2023.

 – Urvalet vi gör är riskbaserat.  I vår riskbaserade tillsyn är indikationer av olika slag en viktig parameter. Ett exempel på en indikation är inkomna anmälningar från medborgare.

Björn Strandh uppmanar allmänheten att anmäla den här typen av oegentligheter till Transportstyrelsen, om man misstänker eller vet att de förekommer.

– Gärna via vår webbplats eller på något annat sätt som man föredrar. Då kommer vi att utreda och vidta nödvändiga åtgärder, säger han.

Om man som medborgare upplever att det föreligger misstanke om brott, så bör man överväga att även polisanmäla, menar han.

– Om vi krokar arm och hjälps åt så ökar möjligheterna att få bort de här oseriösa aktörerna från marknaden. Det bidrar till en sundare konkurrens och skapar förutsättningar för att eleverna får de kunskaper och färdigheter som de ska ha för att klara sig ute i trafiken. Det bidrar därmed också till en ökad trafiksäkerhet. 

Borde ni ha bättre koll på just riskutbildningen och hur den bedrivs ute i landet – eller vad tänker du kring det? 

– Återigen är det här uppgifter som vi ser mycket allvarligt på, om det nu är så att de stämmer. Vi kommer ta detta med oss i vårt fortsatta tillsynsarbete. Och som jag nämnde: Det här med myndighetssamverkan, vår tillsyn och anmälningar. Även att utveckla våra metoder tillsammans med den generella översynen av förarutbildningssystemet. Så vi kommer absolut att ta det här med oss i vårt fortsatta tillsynsarbete. 

– Återigen, anmälningar är en viktig parameter i just detta. Anmäl brister via vårt webbformulär så tar vi det vidare därifrån. Det är viktigt att vi får in det här och kan utreda det och vidta nödvändiga åtgärder, säger Björn Strandh.

I en serie artiklar granskar DCase körkortsprocessen i Sverige – och det fiffel som gömmer sig bakom de obligatoriska momenten.

Saleha Saleha

Ruwaida Seraj

Walaa Naeem

Paulina Haglund