Det har varit Foodoras absoluta ambition att komma i mål med förhandlingarna. Vårt främsta fokus har varit på våra anställda bud och samtidigt värna om de restauranger och butiker som är anslutna till oss[…] Vi är ett bolag som är pionjärer inom många områden och att vi nu är överens om ett avtal, är ytterligare ett kvitto på att vi leder förändringen framåt.

säger Hans Skruvfors, koncernchef och vd foodora Sverige
Levererar du mat med cykel eller moped vilket endast går att göra i 13 områden i Sverige omsluts du av budavtalet. Alltså 9,49% av alla områden kan omfattas av kollektivavtalet.
Ett exempel på hur det kan se ut i olika områden. Bild: Delivery Hero

Lyssna på podcasten nedan

Avsnitt 0: Är Foodora ett gigbolag?

Foodora anser sig själv inte längre vara ett gigbolag. Eftersom att de nu har kollektivavtalet de slöt med Svenska transportförbundet förra året. Gränserna är otydliga, men enligt Gigwatch klassificeras de definitivt som ett gigbolag.

Bild: Delivery Hero

Foodora ägs av moderbolaget Delivery Hero, som i Sverige även stod bakom Onlinepizza och Hungrig.se.

Avsnitt 1: Svenska transportförbundet och avtalet som inte inkluderade alla.

I samband med kollektivavtalet avslöjar Gigwatch att hundratals “Foodorabud” inte omfattas av avtalet. De som jobbar som bilbud bär den rosa jackan med loggan som signalerar Foodora, men ingen är egentligen anställd på företaget. Maj 2021, två månader efter kollektivavtalet sluts, rapporterar DH Logistics en markant ökning i antalet anställda. Svenska Transportarbetareförbundet är medvetna om att inte alla anställda bud är inkluderade i kollektivavtalet.

Mats Andersson, ombudsman på Svenska Transportarbetareförbundet var med när avtalet tecknades. Fotokollage: Budavtalet och Svenska Transportarbetareförbundet.

I maj 2021, två månader efter kollektivavtalet sluts, rapporterar DH logistics att deras anställda ökar markant.

Avsnitt 2: Ali ”Foodorabudet”

Ali Solmaz har trott att han har varit anställd på Foodora i Sundsvall i ett och ett halvt år och hade ingen aning om att han egentligen är anställd för DH Logistics, dotterbolaget till Foodora.

Eda Cakir tolkar.

Ali Solmaz var kemilärare i Turkiet innan han flyttade till Sverige.

Avsnitt 3: Extrajobbet i Sundsvall

I Sundsvall jobbar cirka 25 stycken kurirer för Foodora med att leverera mat med egen bil. Av de personer vi har pratat med är ingen medveten om varför det står Foodora på deras rosa jacka men inte i deras lönespecifikation.

Thanakorn Khamkhachorn har plockat ur baksätena på bilen för att den ska bli billigare i drift.
Thanakorn Khamkhachorn till vänster och Tayyeebbullah Achegzai till höger.

Avsnitt 4: Vem tar ansvaret?

Svenska Transportarbetareförbundet förklarar hur det har blivit såhär och vem som har ansvaret att göra något åt det.

Sirin Celik utredare på Svenska Transportarbetareförbundet. Bild: Svenska Transportarbetareförbunet

I en tidigare version av podcasten påstod vi att bilbuden jobbar för en timlön på noll kronor. När vi efter undersökningen får tag på Johanna Lindskog Lindell, pressansvarig på Foodora, berättar hon att vid händelse av utestående beställning eller att beställning plus kilometerersättning inte når upp till 100 kr per timme, så ska Foodora kompensera buden upp till 100 kronor per timme. Detta gäller sedan 1 januari 2022, hävdar hon. Denna information framgår däremot inte av de anställningskontrakt Dcase tagit del av och som är undertecknade efter 1 januari 2022: 

Bilbuden står fortfarande utanför kollektivavtalet som Foodora AB slöt med Svenska Transportarbetareförbundet.

Text, bild och ljud: Elvira Reer, Victor Wikstedt och Kalle Bergman