Du som känner till missförhållanden av allmänintresse kan vända dig till DCase.se med tips. Nedan följer några saker du bör tänka på för att du som källa ska vara skyddad, om informationen du lämnar är känslig för dig.

  • DCase.se är enligt lag förbjuden att röja källor som utlovats anonymitet.
  • Beroende på hur känsliga uppgifter du har bör du tänka igenom hur du kan skydda dig.
  • Vill du lämna anonymt tips och vara säker på att ingen kan spåra dig bör du skapa ett epostkonto som inte kan kopplas till dig som person. För att vara helt säker bör du använda krypterad epost, se här under.
  • Använd gärna PGP, se dcase.se/pgp/
  • Använd inte din jobbmejl. Din arbetsgivare kan efterhand kontrollera vad du har skickat och till vem. Samma sak gäller för användandet av jobbtelefon.

Tryckfrihetsförordningen ger alla rätten att meddela vilka uppgifter som helst som är avsedda för publicering. Det är din meddelarfrihet. Om du är anställd på en kommun eller annan myndighet råder dessutom efterforskningsförbud och bestraffningsförbud. Det är olagligt att försöka ta reda på din identitet, och det är olagligt att ge dig repressalier för att du talat med en journalist.

Tryckfrihetsförordningen

Yttrandefrihetsgrundlagen

Offentlighets- och sekretesslagen

DCase.se ägs av journalistprogrammet på Mittuniversitetet och drivs av journalistprogrammets studenter. Samtliga tips som inkommer till DCase.se kan komma att användas av journalistprogrammets studenter inom ramen för de kurser som ges i datajournalistik och undersökande journalistik.