DCase.se tillhör och drivs av Mittuniversitetets journaliststudenter. Det vi publicerar här är resultatet av god research, faktakontroll och övertygelsen att oberoende journalistik är viktig. Du som på olika sätt vill vara delaktig, eller samarbeta med oss, är välkommen att höra av dig.

De flesta arbeten som publiceras på DCase.se kommer till under kursen ”Undersökande journalistik”. Under tio veckor använder studenterna kunskaper och metoder de tillägnat sig under utbildningen och försöker skapa en viktig story som får genomslag i samhället.

DCase.se är också en experimentverkstad, som utforskar de nya digitala möjligheterna till historieberättande och räckvidd i sociala medier, etablerade nyhetskanaler och i verkliga livet. Våra granskningar avslutas därför inte med själva publiceringen. Den är snarare startskottet för en period där studenterna söker maximera genomslaget, utkräva ansvar och försvara sina slutsatser i en medial offentlighet.

DCase.se vill i största möjliga mån göra

metoder, fakta och källor tillgängliga

Undersökande journalistik sätter ljuset på det som är fel, förklarar hur det blivit så, ger röst åt de drabbade och kräver svar av de ansvariga. Den kan också i vissa fall visa hur det borde vara i stället, eller lyfta fram goda exempel på hur verkligheten kan fungera bättre. Målet är högt ställt och DCase.se vill i största möjliga mån göra metoder, fakta och källor tillgängliga för läsare och andra redaktioner.

Läs mer här om hur du kan vidarepublicera vår journalistik

Vi har på senare år har vi sett hur gränsöverskridande journalistiska samarbeten blivit allt viktigare för att avslöja de riktigt stora affärerna. Panama Papers kommer att få efterföljare tack vare de kontakter som journalister världen över knutit genom ICIJ. Vi ser också nya sätt att finansiera oberoende journalistik. Ett av dem är medborgarfinansierade svenska Blankspot project. Ett annat är amerikanska non-profit redaktionen ProPublica som flera gånger erhållit Pulitzerpriser för sina oberoende granskningar. Deras sätt att gratis dela sina avslöjanden till andra medier har inspirerat oss.