Författare Samuel Sääf

Kommunchefens svar på kritiken – en ”okej” arbetsmiljö

En kärv ekonomi gör att många upplever att det blir mycket att göra men få resurser, säger Bengt Flykt, kommunchef.

Uppgifter: Toxiskt ledarskap och tystnadskultur inom Bräcke kommun

Dcase har intervjuat nuvarande och tidigare tjänstemän i Bräcke som vittnar om en tystnadskultur. Trots dåliga arbetsförhållanden är anställda rädda för att kritisera ledningen.

Folk i Bräcke kommun söker efter hopp om framtiden

Bräcke är idag en plats där många invånare får kämpa för att hitta framtidstro. 

Mittuniversitetet: Tel: 010-14 28 000  |  kontakt@miun.se

DCase Newsroom – Ansvarig utgivare: Peter Jonriksson, peter.jonriksson@miun.se

Tema av Anders NorenUpp ↑