Etikett som är rektor vid Oslo Metropolitan University och leder den av norska regeringen tillsatta Nationalkommittén för könsbalans och mångfald i forskning

Mittuniversitetet: Tel: 010-14 28 000  |  kontakt@miun.se

DCase Newsroom – Ansvarig utgivare: Peter Jonriksson, peter.jonriksson@miun.se

Tema av Anders NorenUpp ↑