Ella Broberg som vi berättade om i den första delen av #stängdadörrar skulle bli hjälpt av en tillgänglighetsanpassad entré. Foto: Patricia Bergsten

Historien om den tillgänglighetsanpassade dörren i J-huset på Mittuniversitetet i Sundsvall börjar inte med rullstolsburna Ella Broberg. Dörren har varit på tal många gånger, men blev aktuell igen när den kom upp som ett ärende om tillgänglighetsanpassning 2021. För Ella Broberg skulle dörren ha gjort studentlivet lättare, men universitetsledningen valde istället att slå igen den. Frågan är varför?

Ett rykte har sedan dess cirkulerat – att dörren inte går att bygga på grund av en “bärande konstruktion”. Vår granskning visar att det är fel. Dörren går att bygga. Så, varför blev det så här? Vi tar det från början. 

För att ta sig till J-husets enda entré kan du antingen ta trapporna från Storgatan eller gå ner för en backe. Du kan också komma dit genom att gå ut genom sidodörren i L-huset, men även där möts du av trappsteg.

J-huset på campusområdet som det ser ut idag består av två byggnader, ett äldre hus och ett nyare som byggdes 2003. Redan i en ritning från tillbyggnationen när den nya delen av huset byggdes finns det utritat för en “eventuell framtida entré” och en “eventuell ramp”. Dörren finns utritad i det glasparti som väver samman den gamla och den nya delen av huset. Men vid tillfälle av tillbyggnationen byggdes det aldrig någon dörr.

Originalritningarna från 2003 som visar vart den eventuella dörren skulle vara.

I augusti 2019 började universitetetshandläggaren Stefan Pettersson undersöka möjligheterna för en dörr i J-huset. För oss förklarar han att det till en början mest var för personalens trivsels skull och för att öppna upp mot Grönborgsbyggnaden som ligger mitt emot. Men att det med tiden har fått en större betydelse, speciellt ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Om en ny dörr byggs skulle även hissen behöva en ombyggnation. Det finns tre trappsteg som hindrar en rullstol från att ta sig till den nuvarande ingången till hissen. Därför behöver man byta sida på hissens ingång för att kunna nå den från plan två. 

Hissdörren skulle behöva flyttas till motsatt sida om en dörr skulle byggas på våning 2.
Foto: Patricia Bergsten

Stefan Pettersson testade då att begära en inofficiell offert från Kone, som är det företag som ansvarar för hissen, på hur mycket det skulle kosta att flytta hissdörren. Från dem fick han svaret att den ombyggnationen skulle kosta cirka 295.000 kronor.

Sedan kom corona-pandemin vilket gjorde att projektet om dörren och hissen lades på is – tills Ella Broberg blev antagen till journalistprogrammet  2021. Hon fick anstånd att börja ett år senare på grund av sitt funktionshinder. Den här gången var det Kerstin Nyström, fakultetshandläggare på universitetet för naturvetenskap, teknik och medier, som tog upp frågan om dörren. Det efter att hon träffat Ella för första gången och visade henne runt på skolan, då märkte hon att det hade varit mycket enklare för Ella att studera om J-huset haft en mer tillgänglig entré.

Är väggen bärande?

Kerstin Nyström skickade sitt första mejl om en tillgänglighetsanpassad dörr i början av november 2021. Drygt ett år innan Ella skulle börja läsa på universitetet. I konversationerna vi tagit del av är det många personer som är inblandade och nämns. En av dem är Lennart Johansson, fastighetschef på Mittuniversitetet.

Det är han som har den delegerade uppgiften från förvaltningschefen Lotten Glans att ta beslutet om en dörr ska byggas eller inte. Det är också här som ryktet om en bärande vägg uppstår. Lennart Johansson ska ha sagt att det inte är förberett för en dörr och att glasväggen är bärande. 

I mejlkonversationerna kunde vi läsa att fastighetschefen sagt att väggen är bärande.

När vi läste detta tog vi kontakt med byggnadskonstruktören Oscar Lundqvist för att ta reda på om dörren är bärande eller inte. Till honom skickar vi bilder på byggnaden, invändigt och utvändigt och även originalritningar. Han förklarar för oss att han har svårt att se glasväggen som särskilt bärande. Han skriver också att det ”inte är helt okomplicerat” att göra om för en dörr, men att det ”snarare är en pengafråga än en fråga om det i praktiken är tekniskt genomförbart”.

Kerstin Nyström fortsatte att dra i många trådar gällande entrén och fick till slut svar från förvaltningschefen Lotten Glans att hon tillsammans med ledningen på universitetet stöttar det beslut som fastighetschefen Lennart Johansson har tagit. Dörren kommer inte att byggas eftersom att det inte är en rimlig prioritering. 

Att det är förberett för en dörr och att den går att bygga råder det inga tvivel om. Allt är en fråga om pengar och prioriteringar.

I nästa del av #stängdadörrar förklarar fastighetschefen Lennart Johansson varför den tillgänglighetsanpassade dörren aldrig kommer bli en prioritering för honom.

Patricia Bergsten

André Frid

Greta Olsson