I en serie artiklar granskar DCase körkortsprocessen i Sverige. Foto: Walaa Naeem

Att tillståndet att bedriva riskutbildning för personbil återkallas är relativt sällsynt. Sedan 2018 och fram till i dag har Transportstyrelsen fattat sju sådana beslut.

Enligt Transportstyrelsens databas finns i Sverige i dag (våren 2023 reds.anm.) cirka 1000 godkända tillståndshavare, för att bedriva riskutbildning behörighet B del ett.

Antalet tillståndshavare för risktvåan är inte lika många.  Det finns i dag ett 80-tal tillståndshavare med giltigt tillstånd för att bedriva riskutbildning behörighet B del två.

Riskutbildning som hålls under kortare tid än vad som är tillåtet och riskutbildning som av tillståndshavare bedrivs med för många elever per lärare. Det är sådant som – bland annat – kommer upp hos Transportstyrelsen då och då, förklarar Berndt Kuhlin, inspektör på Transportstyrelsen.

Men det förekommer också tillståndshavare som låter elever göra båda delarna i riskutbildningen under samma dag och hos samma utbildare – och låter eleverna få del ett ”på köpet”, berättar Berndt Kuhlin.

Transportstyrelsen är en tillsynsmyndighet – och har befogenhet att återkalla tillstånd. Det är Transportstyrelsen som ansvarar för att kontrollera att det går rätt till ute i landet.

Men att bevisa att tillståndshavare missbrukar regelverket är inte alltid helt lätt. Och att tillståndet att bedriva riskutbildning för personbil återkallas är relativt sällsynt, menar Kuhlin.

Det är inte vem som helst som kan rapportera in en elev som godkänd på riskutbildning. Utan för att kunna göra det måste man ha fått det ansvaret från Transportstyrelsen att vara rapportör.


– Den som gör inrapporteringen ska bland annat se till att eleven har uppnåt målen i utbildningen. Den ska också säkerställa att det är rätt person som närvarar vid utbildningen. Sen är de skyldiga att rapportera till oss när den har genomgått utbildningen. Det är viktigt det här att det är rätt person som genomför utbildningen, att säkerställa identiteten är viktigt, säger Berndt Kuhlin. 

I en serie artiklar granskar DCase körkortsprocessen i Sverige – och det fiffel som gömmer sig bakom de obligatoriska momenten.

Saleha Saleha

Ruwaida Seraj

Walaa Naeem

Paulina Haglund