Förvaltningschef för tekniska förvaltningen Jan Kroppegård. Foto: Mia Rydell

Efter vår undersökning skickades ett mejl ut från chefen för den tekniska förvaltningen, Jan Kroppegård. Han skrev att frågan om FSC-certifieringen helt enkelt fallit bort och han tar på sig ansvaret. Nu är han övertygad om att förvaltningen kommer få ett nytt politiskt beslut om att återinföra FSC-certifieringen i kommunen.

Mailet som skickades till kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) på morgonen samma dag som kommunfullmäktige ägde rum den 24 maj.


Hudiksvalls kommun har i drygt ett decennium gått ut med att vara FSC-certifierad, som är en märkning för hållbart skogsbruk, utan att faktiskt inneha certifieringen. Förvaltningschef på Tekniska förvaltningen, Jan Kroppegård, medger att det som skett inte har gått rätt till och han tar på sig ansvaret.

– Vi har misslyckats i att föra fram det och jag kan inte komma på hur det skedde, det var en bisak som hände då, fokus låg på försäljningen. Vi har misslyckats att framföra när man inte har koll på det, det får ligga på oss, säger han.

För omkring tio år sedan fattades ett politiskt beslut om att Hudiksvalls kommun skulle sälja 1000 hektar skog och det blev den tekniska förvaltningens uppdrag att förbereda försäljningen. Under den här tiden förlorade kommunen FSC-märkningen eftersom den inte är förenlig med försäljning av skog. Efter det fortsatte arbetet med att ta fram skogsskiften som skulle säljas men 2014 stoppades försäljningen i fullmäktige. 

Hudiksvalls kommun blev certifierad 1999 men har sedan ungefär nio år inte haft kvar certifieringen.

– Jag vet inte hur men den stoppades och då gick luften ur eftersom vi jobbat hårt med försäljningen. Sen har det fallit lite i glömska vi har inte förnyat den här FSC-märkningen och frågan har heller aldrig kommit upp. Så det blev en konsekvens, inga aktiva beslut har tagits om att ta bort certifieringen, säger Kroppegård. 

Han antar att beslutet att blir FSC-certifierat vad politiskt och medger att politiker och tjänstemän borde ha fått veta om när den togs bort. Kroppegård menar att fokus låg på försäljningen frågan kommit bort i bruset. 

Jan Kroppegård, förvaltningschef på tekniska förvaltningen berättar om skogsförsäljningen som ledde till att certifieringen togs bort.

Jan tror att frågan från och med nu kommer att ha en annan ställning och att de kommer få uppdraget att förnya certifieringen. 

– Nu blir det ju en förändring och jag är helt övertygad om att vi kommer att få ett nytt politiskt uppdrag om att förnya den här certifieringen och då kommer frågan komma upp på dagordningen regelbundet, det blir en systematik. Det är jättepositivt, säger han. 

Läs hela granskningen: #SKOGSTOKIG: En granskning om den skyndsamma avverkningen av nyckelbiotopen på Galgberget i Hudiksvall

Reporter: Mia Rydell

Kontakt: press.dcase@protonmail.com
073 – 836 83 08