En man kastar sig av cykeln, springer upp till skogskanten och försöker stoppa avverkningsmaskinen på Galgberget i Hudiksvall. I ett instagramflöde dyker det upp en biljakt där en V-politiker syns köra efter en timmerbil lastad med nyckelbiotopsklassat virke.

Nyckelbiotopen på Galgberget är en känslig fråga ur ett politiskt perspektiv, men även ur ett ekologiskt. Kommunen menar att de tagit rätt beslut utifrån ett säkerhetsperspektiv. Men frågan är: Hur har det egentligen gått till?

Första delen i granskningen publiceras här på Dcase.se samt på SVT Gävleborg under tisdagen.

SENAST PUBLICERAD:

Hör Jan Kroppegård ta ansvar för att certifieringen tagits bort. Klicka på bilden för att komma till artikeln.

Förvaltningschefen: ”Vi har misslyckats med att framföra informationen”

Efter vår undersökning skickades ett mejl ut från chefen för den tekniska förvaltningen, Jan Kroppegård. Han skrev att frågan om FSC-certifieringen helt enkelt fallit bort och han tar på sig ansvaret. Nu är han övertygad om att förvaltningen kommer få ett nytt politiskt beslut om att återinföra FSC-certifieringen i kommunen.

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.

SE ÄVEN:

GRANSKNING: Hudiksvalls kommun avverkade höga skogsvärden – träden används som ved: ”Kunde utgöra en risk för allmänheten”

Den 29 mars avverkades skyndsamt ungefär en halv hektar skog på Galgberget i Hudiksvall trots de skyddsvärda arter som lever där. Charliene Kiffer Goude (V) såg timmerbilen lastas från fönstret…

Rödlistade arter på en minut – följ med ut i skogen och se vilka arter vi hittade på Galgberget

Under ett besök på Galgberget tillsammans med Magnus Andersson från Naturskyddsföreningen hittades flera hotade arter bland trädstammar och kvistar på marken. En av dem är rosentickan…

AVSLÖJAR: Ekokommunen Hudiksvall har felaktigt utgett sig för att vara FSC-certifierade i nästan tio år

På Hudiksvalls hemsida framgår det tydligt i naturvårdsplanen att kommunen är FSC-märkt. Det stämmer inte. Certifieringen togs bort för nästan tio år sedan, något flera tjänstemän och politiker inte fått information om…

Kommunalrådet: ”Det är bra för att minska kommunens kostnader för uppvärmning”

Nyckelbiotopen på Galgberget är en känslig fråga både politiskt och ekologiskt. Vi har pratat med Mikael Löthstam (S), Jonas Holm (M) och Andréa Bromhed (MP) som har olika syn på avverkningen.
– Det kan inte jag tycka är fel för vi pratar om att vi ska…

MISSA INTE: Naturvårdsexperten: “Jag blev alldeles förtvivlad”

Magnus Andersson på Naturskyddsföreningen är en av dem som inventerat skogen på Galgberget och funnit flera rödlistade arter. En marsdag kommer han på cyklandes på vägen när han ser avverkningsmaskinen kapa träd i nyckelbiotopen. …

Hudikbo om avverkningen: ”Det är väldigt mycket de har tagit bort”

Galgberget har inte bara höga naturvärden utan även sociala värden. På toppen finns bland annat en kyrka, folk promenerar längst med skogsstigarna runt sjön och rastar sina hundar här. Vi har frågat några…

Amanda Alvarsson
Mia Rydell
Gunnar Orvegård

Kontakt: press.dcase@protonmail.com
073 – 836 83 08