Detta har hänt:
Timmerbilsjakten slutade på Farmen där träden kapats upp till ved och plank. Nu kommer vindskydden ställas ut för barnfamiljer att grilla i efter en dag på badplatsen och veden som blir över kommer värma upp Farmens fikarum. Per Erik Eriksson ansvarar för avverkningen och menar att den skedde ur en säkerhetssynpunkt då flera av granarna var ruttna inuti. Han står fast vid att han tagit rätt beslut trots att kommunen sagt till Skogsstyrelsen några veckor innan att de inte skulle avverka där.

Magnus Andersson, Naturskyddsföreningen, är kritisk till kommunens avverkning.

Magnus Andersson på Naturskyddsföreningen är en av dem som inventerat skogen på Galgberget och funnit flera rödlistade arter. En marsdag kommer han på cyklandes på vägen när han ser avverkningsmaskinen kapa träd i nyckelbiotopen.  

Hör Magnus Andersson, Naturskyddsföreningen, berätta om hur det var att se skogen avverkas.

– Hjärtat slog hårt och jag blev alldeles förtvivlad. Kommunen hade ju lovat att inte avverka här. Så jag sprang ju upp mot maskinen vid skogskanten och stoppade avverkningen, berättar han och fortsätter: 

– Det var jobbigt. Man har inte respekten för andra arter och människorna i stan som vandrar här när det finns så lite gammelskog av den här dimensionen och kalibern kvar. När jag åker runt och jobbar med inventering blir jag förskräckt över hur lite naturskogar som finns kvar. 

Alla arter i naturen har ett egenvärde och det är viktigt för den biologiska mångfalden att arterna får leva vidare. 

– Vi behöver skydda skogen framförallt för alla organismer som bor i skogen men även för människan, friluftsliv och för att skogen ska bli mer uthållig och motståndskraftig mot klimatförändringar.

Att inte värna om områden med höga naturvärden gör det svårare för olika arter av växter och djur att överleva. 

– Varje sådan kvarvarande livsmiljö utgör en viktig pusselbit för att naturskogens mer specialiserade arter ska kunna leva kvar i vårt skogslandskap. De gamla eller döda träden hyser exempelvis vedlevande skalbaggar som i sin tur är föda för ovanliga hackspettar, säger Magnus. 

”De hade ju lovat att inte avverka här”

Magnus Andersson, Naturskyddsföreningen

Skulle du säga att de som har ansvar tar ansvar för skogen? 

– På sitt sätt gör de ju det, men det är ju mest för produktionen. Skogsvårdslagen i Sverige talar om likställda mål för produktion och naturvård men så är det verkligen inte i praktiken utan det är produktionen som styr. Sen tar man hänsyn men inte tillräckligt, säger Magnus Andersson. 

Vad säger du om argumentet att det här gjordes som en säkerhetsåtgärd, så att människor inte skulle få ett träd i huvudet?
– Man kan känna så men risken är väldigt liten att något ska hända. Det är bara att titta på statistiken – händer detta i Sverige? Nej det gör det nästan aldrig. Det som händer är nästan helt uteslutande när man tar hand om stormskadad skog men att det skulle falla ett träd i huvudet på folk – det finns nästan inte, avslutar han. 

Följ med ut i skogen och se vilka rödlistade arten vi hittade på Galgberget.

Reporter: Gunnar Orvegård
Foto: Amanda Alvarsson, Mia Rydell

Kontakt: press.dcase@protonmail.com
073 – 836 83 08