Jessica Stålhammar är advokat på WSA Law. Foto: Pressbild

Göteborgspoliserna säljer taktiska västar, batonghållare och fickor till automatvapenmagasin utan myndighetens godkännande. Advokaten Jessica Stålhammar menar att företaget kan vilseleda kunder.
– Man skulle kunna uppfatta det som att det är Polismyndigheten som säljer någonting, säger hon.

Jessica Stålhammar är advokat med inriktning mot bland annat arbetsrätt på advokatfirman WSA Law. I sitt arbete jobbar hon bland annat med fall som rör bisysslor.

– Beträffande bisysslor så gäller generellt att en anställd måste vara lojal mot sin arbetsgivare, och denna princip gäller på såväl den privata som den offentliga marknaden. Det innebär exempelvis att du inte får konkurrera med din arbetsgivare, säger hon och fortsätter:

– För poliser gäller även Lagen om offentlig anställning. I lagen anges att arbetstagare inte får ha någon anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet, eller som kan skada myndighetens anseende.

Tunnablålinjen AB är ett företag som drivs av två poliser. I sin webbshop säljer företaget bland annat muggar, tröjor och nyckelringar, men det finns även en flik som de kallar för “Taktiska produkter”. Där kan vem som helst köpa bland annat magasinhållare till ett automatvapen eller en batonghållare som beskrivs som lätt och komfortabel. 

– Man ska titta på bisysslans omfattning och beskaffenhet. En typ av bisysslor som anses vara direkt olämpliga är om man driver en verksamhet med försäljning av utrustning som också används inom den aktuella branschen, särskilt om det ger den enskilde ekonomiska fördelar, säger Jessica Stålhammar.

Flera av produkterna marknadsförs med vad som verkar vara uniformerade poliser.

 Kunderna kan lätt få missuppfattningen att verksamheten är kopplad till polisen. Man skulle med andra ord kunna uppfatta det som att det är Polismyndigheten som säljer någonting, vilket oskäligt gynnar den privata verksamheten. Till exempel kan kunden tro att allting är en förlängning av polisens verksamhet, att allting är korrekt. 

”Var pengarna går förändrar inte den bilden i min värld”

Advokaten Jessica Stålhammar

Göteborgspoliserna äger halva företaget vardera. 2019 hade företaget en aktieutdelning på 40 000 kronor.

Ägarna till företaget driver också en förening som samlar in pengar till blåljuspersonal som skadats i tjänsten. I vissa riktade insamlingar har överskottet på Tunnablålinjen AB:s försäljningar gått till den skadade eller dennes familj. Men Jesscia Stålhammar menar att det inte påverkar huruvida bisysslan är lämplig.

– Om man tittar på att bisysslan blir förtroendeskadlig när du på något sätt konkurrerar med din arbetsgivare, eller kopplar det förtroende allmänheten har för Polisen till din egen verksamhet känns det väldigt olämpligt. Var pengarna går förändrar inte den bilden i min värld, säger hon.

”Ett klockrent exempel på en otillåten bisyssla. ”

Advokaten Jessica Stålhammar

En polis är generellt sett inte skyldig att rapportera en bisyssla, men misstänker man att bisysslan kan vara förtroendeskadlig bör man rådfråga sin chef. Varken Ingripandepolisen eller Samordnaren har gjort en sådan anmälan och Jessica Stålhammar har svårt att se att bisysslan skulle tillåtas om den anmäldes.

– Det är av olika skäl mycket viktigt att allmänheten har högt förtroende för polisen, med hänsyn till att de utför myndighetsutövande uppgifter och till viss del utövar rättsskipning. Det finns stor risk för olika jävs- och konfliktsituationer. Det aktuella fallet låter som ett klockrent exempel på en otillåten bisyssla. 

Hon berättar också att myndigheten har ett ansvar i att de inte upptäckt bisysslan.

– Man får ju utgå ifrån att polisen kontrollerar sina anställda. De borde ha rutiner för frågor kring bisysslor när de nyanställer. Det är en väldigt viktig fråga när man anställer folk, särskilt inom Polis och andra myndigheter som är nära oss privat.

Andreas Segersköld

Jonathan Fokine

Alfons Westerberg