Författare Viktor Zacharoff

Myndigheternas svar – ett delat ansvar

Del 3.
I tidigare avsnitt har vi träffat personer som har upplevt en dålig förvaltning av säl och skarv. Nu kommer de ansvariga myndigheterna till tals och berättar hur de arbetar med frågan och vilka roller de spelar i att förvalta bestånden.

Säl- och skarvförvaltningens konsekvenser

Del 2.
Det ökande antalet säl och skarv hotar bara inte skärgårdsfisket utan hela ekosystemet. Sker ingen förändring kan det få förödande konsekvenser, särskilt för sälarna.

Så hotar säl och skarv skärgårdsfisket

Del 1.
Antalet säl och skarv har ökat drastiskt de senaste åren och hotar skärgårdsfisket. Naturvårdsverket har utfärdat licens- och skyddsjakt på säl, samt skyddsjakt på skarv. Men jakten är dyr och jägarna få.

Mittuniversitetet: Tel: 010-14 28 000  |  kontakt@miun.se

DCase Newsroom – Ansvarig utgivare: Peter Jonriksson, peter.jonriksson@miun.se

Tema av Anders NorenUpp ↑