I tidigare avsnitt har vi träffat personer som har upplevt en dålig förvaltning av säl och skarv. Nu kommer de ansvariga myndigheterna till tals och berättar hur de arbetar med frågan och vilka roller de spelar i att förvalta bestånden.

I den tredje och avslutande delen pratar vi med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen samt Havs- och vatten myndigheten som ger svar på tal om hur arbetet med säl och skarv går till.