Fler utredningar på kortare tid: ”Det känns inte seriöst”

I erbjudandet från bemanningsbolaget skulle 15 utredningar göras på mindre än två månader. Nu kan nya riktlinjer från Socialstyrelsen sätta stopp för snabbutredningar. – Ofta blir det för fort och för slarvigt, säger Anki Sandberg, förbundsdirektör på riksförbundet Attention. Under hösten 2022 kom Socialstyrelsen ut med riktlinjer för hur diagnoser ska sättas. Under våren i…

Till granskningen Fler utredningar på kortare tid: ”Det känns inte seriöst”

Psykologens vittnesmål om Bonliva som arbetsplats: ”Miserabla förhållanden och ingen respekt för kvalitet”

Snabba utredningar, inget eget inflytande, allt ska ske på deras villkor och i den takt det kräver, annars blir du utan lön. Detta kan man uppleva som anställd psykolog hos det privata bemanningsbolaget Bonliva Care AB.  – Jag kände mig utnyttjad under miserabla och omänskliga förhållanden, så beskriver psykologen Eva Bergendal sin tid som anställd…

Till granskningen Psykologens vittnesmål om Bonliva som arbetsplats: ”Miserabla förhållanden och ingen respekt för kvalitet”