Fejksajter är något som samhället behöver känna till och veta hur man skyddar sig från. Intervjuer med Poliser, åklagare och riksdagsledamot visar att fejksajter är komplexa, men det finns vägar att skydda sig mot internetbedrägerier. 

– Generellt så behöver var och en se till sig själv och hur man agerar på internet i  samband med köp. En enkel tanke som vi ofta brukar säga att om det ser för bra ut för att vara sant, så är det nog inte sant heller, säger polisen Björn Nilsson

Polisen berättar för oss att deras resurser prioriteras i första hand på att utreda brott som skett, men försöker att vidta åtgärder inom området. Internet är en flyktig plats där information ändrar form och plats väldigt snabbt. För att förhindra den här typen av brottslighet skulle det krävas att Polisen får en större insyn av trafiken på internet. En utmaning med det är att webbsidorna ofta är lagrade utomlands vilket gör att det är svårt  att agera rent juridiskt enligt polisen. 

Björn Nilsson, bedrägeriutredare It-brottscentrum RC3 Nord. Polisregion Nord. Bild: Nina Svenman

-Åtgärder för att undvika att bli lurad är att bli mer medveten om sitt köpbeteende på internet och att endast köpa från webbsidor som man känner till eller större återförsäljare, säger polisen Björn Nilsson. 

Tips från polisen är att kontakta Hallå konsument eller Allmänna reklamationsnämnden. Det är webbsidor där du som konsument är drabbad och kan få stöd, men det första man ska göra är en polisanmälan. 

Ganska ofta så ser vi vart pengarna har gått om man har betalat, men det är inte alltid den som fått pengarna som har begått bedrägeriet, säger Susanne Öhbom som är åklagare. 

Susanne Öhbom Foto: Per Groth

Susanne Öhbom, sitter på City åklagarkammare i Stockholm. Efter flera års erfarenhet av att jobba med bedrägerifall berättar hon att det finns många olika sätt och lura någon på. När det gäller varor som man beställer från internationella länder är brist på information om vem som står bakom bedrägeriet. 

Polisen jobbar mycket, de har ett nationellt bedrägericenter som försöker hitta nya metoder som varnar och informerar. De har även ett samarbete med bankerna för att minska bedrägeriet. Resurser som skulle behövas mer är; fler poliser, IT-forensiker och åklagare, säger Susanne Öhbom. 

Det finns ganska stora möjligheter med den lagstiftning som finns, förutsatt att falsk handel är baserad  i Sverige men om det sker utomlands så har vi jättesvårt att lagföra. 

-Europol är en viktig funktion och det är viktigt att jobba internationellt. Det är  avgörande att komma åt den här typen av brottslighet, säger Mikael Damsgaard riksdagsledamot Justitieutskottet, Moderaterna 

Han berättar att Europol är en nyckelaktör där svenska politiker jobbar för att komma åt  internetbedrägerier. Det är svårt för svenska myndigheter att förebygga och förhindra fekjsajter på nätet. Bedragaren bär det största ansvaret. Då det är lätt att bli lurad är det viktigt att man som privatperson eller företagare är vaksam. Att göra en ändring på lagstiftningen i Sverige för att minska internetbedrägerier är inte en av de lösningarna enligt Mikael Damsgaard.

Nina Svenman

Ania Näslund

Hilal Said Nizami

Annica Albertsdotter