I över ett halvår har Falu kommun förhindrat en 80-årig kvinna att få ut sina egna handlingar. Falu kommun har trotsat två domstolsbeslut och lämnat ut felaktiga handlingar. Dessa handlingar ska användas som bevis i en IVO-anmälan. 

Kvinnan som har en sliten höft bor ensam hemma i Falu kommun. Kvinnan fick endast hjälp av sin son och var ofta ensam. En dag föll kvinnan och skadade sig, därefter bestämde sig sonen att ta hjälp av hemtjänstgruppen Tisken väst. 

Foto: Shanker Prem

De första två veckorna fungerade bra, kvinnan fick hjälp med att gå på promenader och med det sociala. Plötsligt bestämde sig hemtjänsten att sluta gå på promenader med kvinnan, berättar sonen. Hemtjänstens ursäkt var att fler skador kunde förekomma.

— Efter hemtjänsten slutade gå ut med henne så började hon ramla mycket mer, säger han.

En dag ramlade kvinnan två gånger i sitt hem. Sonen säger att hemtjänstpersonalen lämnade kvinnan ensam på toaletten utan att höra av sig till honom.

Sonen fortsätter berätta hur hemtjänsten har behandlat hans mamma. Personalen har struntat i att laga flera måltider, inte klätt på stödstrumpor och slarvat med hennes mediciner.

— Hon tror ju att det ska vara så, hon tänker inte på att hon fick för många tabletter. Hemtjänsten bör ta ansvar för dessa missförhållanden, säger han.

I kontakt med Leif Ekman, sektionschef på Falu kommun, gällande situationen vägrar han yttra sig.

— Jag har tyvärr ingenting att tillägga, säger Leif Ekman.

Den 80-åriga kvinnan lämnade Tisken väst för en ny hemtjänstgrupp. 

— Bemötandet och servicen är bättre, det syns att personalen är intresserad och villig att hjälpa till, säger sonen.

Första domstolsbeslutet

Tillbaka till perioden då den 80-åriga kvinnan fick hjälp av Tisken väst, blev sonen uppringd av enhetschefen 29 september 2021. Enhetschefen påstår att det inte fanns kvinnlig personal tillgänglig. Hemtjänsten är medveten om att den 80-åriga kvinnan är obekväm med manlig personal. Sonen blir tvungen att ta hand om sin äldre mor och blir frustrerad. 

Foto: Shanker Prem

Sonen är skeptisk till att det inte finns personal tillgänglig och väljer därför att begära ut personallistor från Falu kommun. Listorna behövs som bevis i en IVO-anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg.

Kommunstyrelsen nekar begäran 2 december 2021 med hänvisning till Offentlighet- och sekretesslagen. Kommunens anledning är att en tidigare brukare har skapat obehag som fått personalen att känna sig otrygg under och utanför arbetsplatsen.

Kammarrätten beslutar att namnuppgifter på personalen hos Tisken väst ska lämnas ut. Det finns ingen risk att personalen kan utsättas för våld eller lidande om uppgifterna lämnas ut.

Överklagan

Kommunen fick en begäran från kvinnan 11 Januari 2022. Hon önskar att få kopior av alla handlingar som angår henne. Kommunen nekar med samma skäl som tidigare. Kvinnan valde att överklaga nekandet till kammarrätten en månad senare.

I överklagandet skriver den 80-åriga kvinnan att Falu kommun saknar grund för att hänvisa till Offentlighets- och sekretesslagen. Kvinnan överklagar för att kunna få ut dokumentation och övriga handlingar som hon själv har undertecknat.

— Jag vet att det finns mer att få ut än det skrala antal tjänsteanteckningar från bistånd och hemtjänstens dokumentation från november 2021 som jag bara hittills fått utlämnat, skriver kvinnan i sin överklagan.

Andra domstolsbeslutet

Överklagan gick vidare till kammarrätten i Sundsvall 22 mars 2022. I domen står det att kommunstyrelsen i Falun lämnade ut samtliga journalhandlingar med överstrukna namn och tjänstetitlar, då det fanns skyddade uppgifter i innehållet enligt Falu kommun.

Falu kommun ger samma förklaring som tidigare att hemtjänsten har haft incidenter kopplade till en tidigare brukare och att personalen upplevde otrygghet under arbetspassen. 

Kammarrätten beslutar att kvinnan har rätt till handlingarna i sin helhet enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Efter kammarrättens beslut bestämdes det att kvinnan skulle få tillgång till handlingarna utan överstrukna namn och tjänstetitlar.

En månad efter den andra domen har kvinnans handlingar fortfarande inte kommit. Kvinnan bestämmer sig att anmäla kommunen till Justitieombudsmannen. Hon förklarar i anmälan att det har gått en månad sedan domen faställdes och att kommunen inte har skickat ut handlingarna.

Kommunens svar

Kommunjuristen Ellen Gräfnings säger att kommunen har tagit del av kammarrättens beslut. Kommunen har inte haft de omaskerade handlingarna i sin helhet, vilket var anledningen till fördröjningen.

Foto: Shanker Prem

Ellen Gräfnings säger att både det första och andra beslutet ligger varandra nära. Den ena domen från 29 september 2021 är åtgärdad men inte den andra domen från 22 mars 2022.

— Jag har helt enkelt missat att skicka över de bara. Jag kan inte skylla på något annat, säger Ellen Gräfnings.

Hur lång tid hade det tagit att skicka handlingarna om du inte hade gjort detta misstag?

— Ja men då kan vi skicka de inom ett par dagar, svarar hon.

Sonen har tidigare kontaktat Ellen Gräfnings på telefon för att se när de kan få ut sina handlingar. Kommunjuristen svarar att hon har varit upptagen. Han säger att kommunen har hållit sig undan genom att de inte svarar i telefon.

— Det är bedrövligt. De vill dölja sina egna misstag och hålla varandra i ryggen. Falu kommun är en skyddad verkstad. Det är inte okej, utan gör om och gör rätt, säger sonen.

Tror ni på att det är Ellen Gräfnings som har gjort misstaget eller är det någon annan som ligger bakom det hela?

— Ellen Gräfnings försöker skydda, hon är ju jurist. En kommunjurist måste göra sitt jobb, även om personen ska göra rätt så tror jag liksom att det är svårt. De vill att vi ska tröttna men det kommer de aldrig lyckas med, svarar sonen.

Sonen svarar på kommunens kommentar i nekandet.

— Detta är rent förtal helt enkelt, vi har bara utfört kritik mot kommunens brister, säger han.

Justitieombudsmannen

Falu kommun skickade ut handlingarna 6 maj 2022 enligt Justitieombudsmannen. JO har valt att inte gå vidare med ärendet. Det står i beslutet att kvinnans JO-anmälan inte ger tillräckligt med anledning till ytterligare åtgärd från ombudsmannens sida. 

I kontakt med Ellen Gräfnings i slutet av maj berättar hon att handlingarna har skickats till kvinnan. Sonen berättar i telefon samma dag att handlingarna inte har kommit till hans mammas brevlåda. 

— Vi har inte fått något från kommunen. Inga Samtycken, journaler eller beslut, säger han. 

Kvinnan har endast fått hem cirka tre sidor anteckningar omaskerade. Anteckningarna är från den nya hemtjänstgruppen och inte från Tisken väst.

JO kritiserar kommunens hantering av kvinnans ärende. Enligt JO är det oacceptabelt att inte lämna ut handlingarna skyndsamt efter dombeslutet. Kammarrättens dom gäller omedelbart, att ett beslut gäller omedelbart betyder att det ska verkställas snarast möjligt. 

I kontakt med JO yttrar sig Justitieombudsmannen Rickard Tennisberg som har föredragit ärendet. Han säger att JO inte vet om kommunen har skickat ut handlingarna eller inte.

— Vi får godta att kommunen påstår att de har gjort det helt enkelt, säger han.

Så det enda bevisen som finns är kommunens ord?

— Ja precis, det är en kollega till mig som har varit i kontakt med den här personen från kommunen som hävdar att det skulle ha gjorts. Så det är de uppgifter som vi har fått, helt enkelt, svarar han.

Kommunens konsekvenser 

Nils Funcke är en känd journalist och författare inom yttrandefrihetsfrågor. Han kommenterar fallet och säger att det är förhindrande mot domstolens beslut om de har underkänt kommunens sekretessbedömning. 

Nils Funcke Foto: Tor Johnsson/Tidningen Journalisten

Nils Funcke säger att det finns spekulation kring fallet.

— Har kommunen missuppfattat händelsen eller är det en medveten mörkning och förhållning, säger han undrande.

Vad kan konsekvenserna för kommunen vara?  

— En samlad bedömning är hur kommunen har betett sig mot kvinnan. Då har JO en möjlighet till åtal också. Är det tillräckligt graverande och det finns dokumentation av stegen? Då är det inte osannolikt att det kan sluta i ett åtal mot en enskild tjänsteman, svarar han.

Det är väldigt unikt att JO kommer driva fallet vidare. Desto allvarligare kommunens beteende har varit så kan JO:s kritik mot kommunen bli skarpare.

— När det handlar om en kvinna som är 80 år som behöver sina handlingar för att kunna driva sin sak. Då är det fullständigt otillständigt om det handlas på det där viset, säger han.

— Det som kan hända är att domstolen kan fatta ett nytt och skarpare beslut. Samt att JO kan pröva den här långsamma handläggningen, fortsätter han.

— Det är mycket sorgligt beteende och naturligtvis förfärligt, säger han.

Text och bild: Troj Gustafsson, Sandro Murad, Shanker Prem