Polismyndigheten har vid flera tillfällen köpt produkter från företaget Tunnablålinjen AB. Bilden är ett montage. Foto: Alfons Westerberg.

Göteborgspoliserna har aldrig anmält sin bisyssla och cheferna säger sig inte ha vetat om den. Men fakturorna avslöjar myndigheten, som köpt produkter för över 150 000 kronor från företaget.

Redan 2018 betalade Polismyndigheten den första fakturan till Tunnablålinjen AB, företaget som drivs av de två Göteborgspoliserna, Samordnaren och Ingripandepolisen. Då beställdes fyra stycken ryggsäckar.

I nio av de tretton fakturorna står Polisregion Väst som beställare. Det är samma region som de båda poliserna är anställda vid. De senaste två åren har regionen bland annat köpt 10 500 nyckelringar av företaget i olika omgångar.

Totalt har Polisregion Väst betalat ut ungefär 137 000 kronor till företaget under de senaste två åren. Trots det menar deras chefer att de inte vetat om att det är poliser i deras område som driver företaget. Så här sa Erik Nord, polischef i Storgöteborg, på frågan om han visste om att Samordnaren driver företaget:

– När jag fick reda på att det rörde sig om den här polismannen i fråga så ringde jag hans närmsta chef som inte heller visste om bisysslan.

Även Lars Eckerdal, som är chef över polisområdet Fyrbodal, vittnar om samma sak.

– Jag har hört talas om företaget, men inte att det var en av mina poliser här i Fyrbodal som var ägaren till det företaget. Det var en nyhet för mig.

Andreas Segersköld

Jonathan Fokine

Alfons Westerberg