I Svenska Transportarbetareförbundets rapport från 2019 anger de flera myndigheter som ansvarar för kontroll och tillsyn av taxibranschen. Bland annat Arbetsmiljöverket, som har tillsyn över arbetstidslagens regelverk. Transportstyrelsen kontrollerar dygnsvilan. Skatteverket ansvarar för att kontrollera skatteintäkterna som taxibolag redovisar.  

I en rapport från Transportarbetareförbundet från 2019 anser många inom taxibranschen att Skatteverket inte gör tillräckligt för att följa de regler som är satta. Enligt Christina Ahlström, samordnare taxi på Skatteverket, kan det bero på att deras resurser är begränsade.

– Enligt regleringsbrevet ska Skatteverket verka för att skattefelet ska vara så litet som möjligt. Resurserna ska prioriteras till områden där kontrollerna kan uppnå bäst effekt och områdena där risk för fusk och fel är hög. Skatteverket har begränsade resurser. De behöver därför göra prioriteringar och avvägningar i vilka kontroller som ska göras, säger hon via mejl.

Svarta löner

Christina Ahlström, samordnare på Skatteverket. Foto: Privat.

Trots kritiken menar Christina Ahlström att deras kontroll av taxibranschen omfattar mer än en procent av Skatteverkets offensiva kontrollresurser, samt att problemet med svarta löner minskat under de senaste åren.

–  Skattefelet avseende svarta löner har enligt Skatteverkets analys över svartarbete från 2020 uppskattats till en miljard inom taxibranschen, vilket utgör omkring en procent av de totala svarta lönerna som betalas ut i Sverige. Siffran har sjunkit från Skatteverkets tidigare skattning från 2006, både som andel av utbetalda löner och som andel av det totala svarta lönerna. Kontrollen mot taxibranschen omfattar däremot mer än en procent av Skatteverkets offensiva kontrollresurser, säger hon. 

Taxibranschen har flera utmaningar. Christina Ahlström ger oss Skatteverkets perspektiv och syn på det:

– Skatteverket ser att taxibranschen kämpar med osund konkurrens, dels genom våra mätningar av förekomst av oredovisade inkomster men även genom våra attitydundersökningar vi genomför årligen.

Hon berättar att det finns problem med fusk och fel inom taxibranschen, men att de knappast är ensamma om det. Skatteverket har infört flera olika systemåtgärder för att motverka problemen.

– Med anledning av de utmaningar som finns inom taxibranschen så har flera olika systemåtgärder införts från lagstiftarens sida, såsom redovisningscentraler och ett krav på taxametrar. Syftet med samtliga dessa har varit att minska utrymmet för de aktörer som inte vill göra rätt för sig.

Foto: Kevin Blomkvist.

Richard Wester, expert på Arbetsmiljöverket, berättar om hur de ser till att arbetstidslagen efterlevs. Han påpekar att risken för våld och hot inom taxibranschen har minskat under tiden. Detta beror på att användningen av kontanter minskade.

– Risken för hot och våld har minskat när kontanter har försvunnit med tiden. Taxichaufförer blir inte rånade lika ofta som förut, säger han.

Taxiföraren och åkeriägaren är ansluten till en trafikledning. Det är de som talar om för förarna var och när de ska vara på plats. Något som Arbetsmiljöverket har uppmärksammat leder till bland annat stress.

– Framförallt ser vi detta inom färdtjänst, säger han. 

När det kommer till om eller hur Arbetsmiljöverket kontrollerar arbetstidslagen så kan de inte, eftersom de flesta i taxibranschen har kollektivavtal. Om konflikten mellan facket och arbetsgivarförbunden inte kan komma till lösning hoppar arbetsmiljöverket in. 

– Om man inte kommer överens mellan facket och arbetsgivarförbundet då kan det leda det att skyddsombuden lägger något som heter 6:6a-anmälning. Då kan man begära vår ingripande, säger han. 

Varje taxiförare ska ha en personlig tidbok där de antecknar tiden för dygnsvilan. De är skyldiga att ha med tidboken vid varje transport och visa upp den om en bilinspektör eller polis begär det. 

Digitalisera tidboken?

I Transports taxirapport från 2019 föreslår de en digitalisering av tidboken för att minska risken för fusk och att taxiförare kör mer än lagen tillåter. Ett av Transportstyrelsens ansvarsområden är kontroll av dygnsvilan. Jenny Bragg, en av utredarna, säger att det vore bra om det fanns bättre teknik för det.

Jenny Bragg, utredare på Transportstyrelsen.
Foto: Privat

– Boken är inget jättebra instrument, men det finns inga planer på ny teknik i taxifordon vad jag känner till. Idag har vi tidboken där taxiförare registrerar sina vilotider. Det som många har framfört och vi håller med om är att det gärna skulle finnas någon lättare teknik, säger hon.

Det finns ingen enkel lösning på taxibranschens problem, enligt Jenny Bragg.

– Vi jobbar hela tiden med att förbättra och förenkla. Nu tittar vi på om det är något vi behöver ändra när det kommer till redovisningscentraler, för det är en del av taxibranschen. Det är något vi ser över just nu, men jag kan inte säga något konkret, säger Jenny Bragg. 

Text och bild: Kevin Blomkvist, Musharaf Ibrahim och Sebastian Stiernspetz