#Läkareövergränsen

En svensk läkare dömdes för sexuella övergrepp mot barn och blev av med sin svenska läkarlegitimation. Innan rättegången var avslutad ansökte han och fick norsk läkarlegitimation. I del två berättar vi om två läkare som på olika vis misskött sig och ändå fått rätten att behandla patienter.


En läkare i Sundsvall dömdes under 2020 för två fall av våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt grovt barnpornografibrott. Hans straff blev tre års fängelse. Tingsrätten gav honom 9 månaders rabatt eftersom han samtidigt skulle mista sin legitimation. Under tiden för rättegången hann läkaren söka norsk läkarlegitimation och fick den beviljad. Han skulle alltså få fortsätta behandla patienter i Norge.

– Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) kan inte återkalla en läkarlegitimation på grund av brottslighet förrän det finns en fällande dom, berättar Erik Sjöberg, inspektör på Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Erik Sjöberg, inspektör på IVO

I och med att han förlorade sin ursprungslegitimation skulle det egentligen vara omöjligt för honom att få beviljad norsk läkarlegitimation. Men eftersom han skickade in ansökan till Norge innan han miste sin svenska legitimation hade Norge inte varnats om läkaren. Därför kunde ansökan beviljas. Läkaren hann före systemet. 

Efter återkallelsen av den svenska legitimationen skickades en varning om denna läkare ut via IMI-systemet. Däremot var det inte tack vare varningssystemet som läkaren stoppades, utan av ett tips från en privatperson som kom före. Hade inte denna person tipsat om läkaren, hade han kunnat börja jobba i Norge, men detta ska inte ha hänt. Anne Farseth, avdelningsdirektör vid Helsedirektoratet i Norge vid tidpunkten, berättar för Sundsvalls Tidning den 20:e februari 2020, att de fick ett tips om läkaren av en privatperson men så vitt hon vet hann han aldrig börja jobba i Norge.

”Han fick bara testosterongel utskrivet som om han gått på Pressbyrån”

I slutet av 2018 blev en annan läkare, en svensk urolog, av med sin läkarlegitimation i Norge. Detta efter att han skrivit ut testosteron felaktigt till 829 patienter mellan 2014-2016 till ett läkemedelsvärde av 5,4 miljoner norska kronor. Det var en stor del av vad som sammanlagt skrevs ut i hela Norge under denna tid. En av patienterna var ett barn som inte alls var i behov av testosteron. Han skrev även ut läkemedlet till cancersjuka patienter. En av patienterna hade prostatacancer och fick utskrivet testosteron som behandling. I en utredning av Statens helsetilsyn framgår det att patienten borde ha fått strålbehandling och inte testosteron. Läkaren hade heller inte informerat patienten om de risker som fanns med testosteronbehandlingen. På grund av flera felbehandlingar, med denna inkluderad, blev läkaren av med sin norska läkarlegitimation. 

Efter detta sökte urologen jobb i Sverige. Eftersom Sverige fått en varning om läkaren genom IMI-systemet startade IVO en utredning av läkaren med anledning av felbehandlingarna i Norge. Varningen inkom till Sverige 2018 men det var inte förrän 2021 som IVO fattade ett beslut. Erik Sjöberg berättar om IVO:s handläggningstider.

– Det kan exempelvis ta över ett år tills ett beslut fattas eftersom utredningarna är omfattande. Vi gör sedan en anmälan till HSAN och då startas en utredning där. Också där kan handläggningstiden ta uppemot ett år. Det kan alltså ta minst två år från att det IVO får in en anmälan tills att en legitimation återkallas.

Urlogimottagning på sjukhus
Bild: Annika Staf

Under tiden som läkaren var under utredning kunde han utan problem jobba i Sverige. Han hann jobba som konsult och medicinsk ansvarig på en urologmottagning. Han jobbade också på ett sjukhus i Stockholms län. 

Efter tre år avslutade IVO ärendet utan åtgärd. Läkaren skulle få fortsätta behandla patienter i Sverige. Några månader efter beslutet fick IVO ett tips från Johan Oledal, specialistläkare, allmänmedicin. Urologen ska ännu en gång ha föreskrivit testosteron felaktigt, den här gången i Sverige. 

Johan Oledal, specialistläkare, allmänmedicin

– Jag såg att min patient hade fått förskrivet testosteron av den här läkaren. Det var inte optimalt sett till vad min patient hade för diagnos. Min patient påverkades negativt av detta. När man får testosteron utan att ha testosteronbrist finns det väldigt många risker. Man kan exempelvis få hjärt- och kärlsjukdomar. Det är även ett dopingklassat preparat vilket patienter inte alltid är medvetna om. Enligt min patient, som är ung och uppenbart har normala testosteronnivåer, gjordes inga blodprov, inget besök eller läkarbedömning utan han fick bara testosterongel utskrivet som om han gått in på Pressbyrån.

Enligt Johan Oledal har IVO inte gett någon återkoppling om tipset. Han dubbelkollar i sin inkorg, men hittar inget mer än ett tack från IVO tre veckor efter att han lämnat in tipset samt att en utredning ska startas. Han har inte fått reda på vilket beslut som fattats. IVO menar motsatsen. Cecilia Holm från IVO:s presstjänst skriver i ett mejl:

”Det stämmer inte att den anmälande läkaren inte fick återkoppling från IVO; det fick han. IVO öppnade en verksamhetstillsyn gentemot företaget. I den tillsynen konstaterade IVO inga brister”.

När Johan Oledal får höra att denna läkare blivit av med legitimationen i Norge för att ha skrivit ut testosteron till över 800 patienter låter han inte chockad. 

– Oj, ja. Det är mycket pengar i det, så då drar det till sig oseriösa läkare som denna. Du kan ju bara kolla på kurvan för mängden utskrivet testosteron sista åren så är det ju uppenbart att det sker en överförskrivning. Testosteronbrist är ju ett relativt ovanligt tillstånd och det finns ingen fog för ökningen.

Vi berättar vad vi hittat genom vår granskning av IMI-systemet och undrar hur Johan Oledal, i egenskap av läkare, tror att detta kan påverka patientsäkerheten.

– Det påverkar ju patienterna negativt. Det minskar förtroendet för läkarkåren. Att bli av med legitimationen sker ju inte hur som helst, man har gjort allvarliga misstag om man blir av med den. Det är varken säkert för patienterna, eller för läkarkåren som mister förtroende hos människor. 

Detta är inte det enda urologen blivit anmäld för i Sverige. I nästa del granskar vi ett fall där en man menar sig ha fått sin penis felopererad.

Sofie Målar

Annika Staf