Del 1:

Det ”säkra” systemet

En granskning av ett bristande varningssystem som ska skydda patienter. Läkare som felbehandlar, livslånga lidanden och stora vårdkostnader. Här är första delen av granskningen #läkareövergränsen

Del 2

Kryphålen: dömd för barnvåldtäkt i Sverige – fick legitimation i Norge

En svensk läkare dömdes för sexuella övergrepp mot barn och blev av med sin svenska läkarlegitimation. Innan rättegången var avslutad ansökte han och fick norsk läkarlegitimation. I del två berättar vi om två läkare som på olika vis misskött sig och ändå fått rätten att behandla patienter. #läkareövergränsen

Del 3

Testosteronläkaren och omskärelsen

En svensk läkare miste legitimationen i Norge. Efter tre år av fortsatt arbete i Sverige inkom ett allvarligt klagomål mot honom. #läkareövergränsen

Del 4

Vem bär ansvaret?

Kommer inom kort. #läkareövergränsen