En poddserie i två delar

#Migrationsvärken

I poddserien #Migrationsvärken får du höra om hur ukrainska flyktingar lämnats utan pengar eller tillgång till mat.

Del 1 – Vems ansvar är flyktingen?

Ukrainare flyr sitt hemland och många av dem kommer för att söka trygghet i Sverige. Ett Sverige som är uppbyggt på myndigheter och strukturer. Ändå hamnar ukrainska flyktingar utan pengar till mat och får förlita sig på volontärer. På vem faller ansvaret? Vems ansvar är flyktingen?

Del 2 – Hade det gått utan volontärer?

Migrationsverket har ansvar för att alla flyktingar ska få mat och boende. Men de tycks inte klara av sitt uppdrag. Hur kommer det sig att flyktingar stått utan hjälp från myndigheten, trots att de berättat att de behöver den. Förlitar sig Migrationsverket på volontärer? Och hur ska flyktingar fånga all information, när det inte finns på ett språk de förstår?