Paradise Hotel gruppbild hösten 2019. Foto Patricia Recourt/Viafree

Dokusåpan Paradise Hotel med skandaler, sex, alkohol och övergrepp. 
Detta tjänar Mastiff mångmiljoner på, år efter år. 
Dcase har tagit del av bolagets årsredovisningar gällande bland annat Paradise Hotel. 

En granskning av Dcase visar att övergrepp under inspelningen av programmet har hänt förut och hade säkerligen, hänt igen. Paradise Hotel är ett program som grundas på ett förlegat format omfattat av okontrollerade fyllor, riskabla miljöer och deltagare med ett kriminellt förflutet. DCase har analyserat ett flertal säsonger av serien, som tas upp i både del ett och två i denna granskning. Vi kan se att problematiken med både psykiska och fysiska kränkningar som i dag uppmärksammats är något som egentligen alltid funnits med i programmet. Matilda Snöwall, vd på Mastiff, berättar i ett mejl för Dcase att dessa kränkningar är brott mot deras regler och hur de beter sig mot varandra, ingen får kränka någon. 


Matilda Snöwall.
Foto: Mastiff

Paradise Hotel drar in mångmiljoner

Efter att har tagit del av produktionsbolaget Mastiffs årsredovisningar syns det att Paradise Hotel är ett program bolaget satsar stort på. Programmet Paradise Hotel ger år efter år stora intäkter till produktionsbolaget. Mastiff har haft en stadigt växande nettoomsättning mellan åren 2016 och 2019, med året 2019 som bolagets bästa år hittills. Det faktum, som Dcase visade i del ett, att Paradise Hotel har uppemot 180 000 i onlinerating per avsnitt sänder budskapet att detta program är något som tittarna tycker om och vill se mer av. Det resulterar i att Mastiff år efter år har fortsatt att producera programmet trots skandal efter skandal. 

– Realityserier, särskilt vad gäller tävlingar, är oerhört populära bland tittare över hela världen, men även bland deltagarna som återvänder år efter år. Om tittarna inte gillar serien lämnar de formatet, särskilt om man upplever det orättvist. Paradise hotel har höga tittarsiffor år efter år då man gillar ”sina” starka karaktärer och vill att de ska vinna spelet, skriver Snöwall.


Mastiff ställs till svars 

Matilda Snöwall har bekräftat att deltagarnas eventuella brott och domar kollas upp före medverkan i programmet. Baserat på vår tidigare kartläggning av dessa deltagare i del ett kan vi därmed nu bekräfta att Mastiff låter deltagare som tidigare är dömda för brott medverka i Paradise Hotel. Trots att det var information som produktionsbolaget redan under castingen fått reda på. Av totalt 66 deltagare utspridda över sex säsonger är 20 stycken dömda för flertalet brott innan sin medverkan i Paradise Hotel. Snöwall berättar att om det har förekommit regelbrott ska det har tagits hand om med berörda personer, då ingen får kränka någon. Som DCase skrev i del två har vi varit i kontakt med en tidigare manlig deltagare angående innehållet i programmet. Den manliga deltagaren berättar att de verbala regelbrott han varit med om aldrig togs itu med. Deltagaren berättar att varken han eller en annan deltagare från samma säsong fick tillsägelser eller liknande för hur de betett sig mot de kvinnliga deltagarna. 

Vi har fått höra från tidigare deltagare att det inte alltid har följts. Hur tar ni ställning till detta?

– Som jag sa, vi tolererar inte ett förminskande eller kränkande språkbruk, det får alltid konsekvenser, avslutar hon med. 

Frågorna vi inte fick svar på…

Vi ställde frågan om hur det kommer sig att material med övergrepp når tv-rutan, trots noggrann genomgång av produktionen. Vi frågade även om det är så att detta material väljs ut av produktionen för tittarsiffrornas skull. Dessa frågor fick aldrig något svar när Dcase varit i kontakt med Mastiff.  


Så ser framtiden ut för Paradise Hotel 

Den senaste säsongen av Paradise Hotels som började sändas tidigare i år blev oerhört uppmärksammad. Detta efter att fysiska övergrepp som begåtts av en manlig deltagare som sändes på tv. Produktionen valde att under inspelningen skicka hem den manliga deltagaren efter händelserna. Kvinnorna som blivit utsatta för övergreppen var då under kontrakt och vågade inte bryta mot det genom att polisanmäla händelserna eller berätta för någon. Först när denna information blev känd i samband med att övergreppen sändes i tv-rutan gjordes en polisanmälan. Nent valde att pausa pågående säsong och ta ner det materialet som redan lagts ut på leverantörens kanaler. Nu undrar DCase som så många andra hur framtiden för just Paradise Hotel ser ut. 

Hur ser ni på Paradise Hotels utveckling? Är det möjligt med en comeback med annat format?

– Reality är en mycket populär och växande genre hos såväl tittare som deltagare. Alla format utvecklas över tid, rum och teknik, men framför allt utifrån att omvärlden förändras, så även Paradise Hotel som är inne på sitt sextonde år, skriver Snöwall. 

Linus Fremin, tv-kritiker tror att Paradise Hotel kommer komma tillbaka i samma format. 

Han menar att problemet handlar inte om formatet i sig utan i hur bolagen är uppbyggda. Där kommer inte en förändring ske över en natt med kollektivavtal eller liknande så tystnadskulturen med anställda att de inte vågar berätta kommer fortsätta, säger han.

Enligt Mastiff är Paradise Hotel är inte nedlagt för alltid. Det är beställaren och kanalen Nent som har pausat årets säsong för att gå tillbaka för att se om det finns någon substans i den kritik de har sett på senare tid. 

– I tv syns bara en bråkdel av inspelat material. Det är ett klokt beslut då all kritik alltid måste tas om hand, analyseras och ageras på, avslutar hon. 

Dcase har försökt att nå Nent på både telefon och mejl ett flertal gånger för att få även deras perspektiv, men utan resultat. 

Av: Victoria Essenholm, Gabriella Johansson och Jennifer Laxén