Vår undersökning börjar med en Facebookgrupp där medlemmar frågar efter arbete och företag söker arbetare. Facebookgruppen heter ”Albaner i Sverige” och har 23 000 medlemmar. Vi vill ta reda på hur det går till när albanska arbetstagare möter albanska arbetsgivare, och för vilket pris en företagare kan tänka sig att sälja ett anställningsavtal. 

När vi dyker ner i kommentarsfälten på dessa inlägg möts vi snabbt av det vi misstänkte. Kommentarerna är kortfattade och består oftast bara av två bokstäver, “PM”. Vad som sägs i dessa konversationer kan allmänheten inte se då det är privata chattar. För att komma över hindret så lägger vi upp ett inlägg där vi frågar efter personer som har sökt jobb via gruppen. Inlägget vi publicerar får cirka 70 reaktioner och tiotals personer skriver till oss privat om sina erfarenheter. Vidare nappar vi på en jobbannons och utger oss för att vara en jobbsökande för att se ifall vi blir erbjudna ett anställningsavtal gentemot betalning. 

Inlägg varierar i form av jobbsökande, en del är i Sverige med turistvisum och söker efter ett anställningsavtal för att sedan kunna få uppehållstillstånd samt arbetstillstånd. Andra betonar att de har arbetstillstånd och uppehållstillstånd men söker ett nytt jobb i syfte om bland annat förlängt arbetstillstånd.

Bild: Skärmavbild på företagets annons på Facebook

I ett samtal med en rekryterare som har annonserat jobb på Facebook sidan utger vi oss för att vara Gentian som söker jobb i Sverige. Vi berättar att vi bara har albanskt medborgarskap och befinner oss i Sverige som turist och är intresserade av jobbet. 

Därefter ställer vi frågan ifall företaget kan fixa ett anställningsavtal åt oss eftersom det är nödvändigt innan man ansöker om arbetstillstånd och uppehållstillstånd. 

-Jag vet inte, det är långa processer och vi har andra som väntar, dessutom är vi även blockerade just nu för att hämta arbetare utanför Sverige, till exempel från Kosovo eller Albanien, säger rekryteraren.

Vi frågar då om det är möjligt att ni kan fixa ett kontrakt till oss. Rekryteraren, som inte presenterade sig med namn säger då:

-På gud det finns ingen möjlighet, hade det varit möjligt hade det inte varit ett problem, för tillfället kan jag inte.

Vi säger att vi har varit i kontakt med ett annat företag som erbjudit oss ett anställningsavtal gentemot en betalning på 40.000 kr. 

Det andra företaget sa till oss att “när du befinner dig i Albanien kan jag fixa ett anställningsavtal till dig och du betalar mig 40.000 kr för det. Sedan söker du om arbetstillstånd i ambassaden i Tirana.” Vi frågar ifall det är så här det ska gå till?

-Det är så processen går till men se till så att det är ett ordentligt kontrakt och att du inte blir lurad, efterforska företaget du pratat med, säger rekryteraren. 

Bild: Skärmavbild på medlem i gruppen som söker jobb Översättning: Hej gruppen, jag kommer från Nordmakedonien och jag behöver ett anställningsavtal för att ge till migrationsverket. Jag är byggarbetare, spacklare och målare.

Processen att få ett arbetstillstånd

Människorna i denna grupp använder arbetsvisumet som ett sätt för att komma och skaffa sig ett liv i Sverige, detta eftersom människorna i denna grupp uppfyller inte kraven för att söka asyl. Dessa personer är ute efter bättre levnadsvillkor.

Det första steget för att en person ska komma till Sverige med ett arbetsvisum är att man ska hitta ett jobb som erbjuder ett riktigt anställningsavtal.

Därefter ansöker man själv eller företaget som annonserat jobbet om arbetstillstånd för personen som ska jobba i Sverige. Beviljas man arbetstillståndet medföljer uppehållstillstånd också.

Alla människor från tredje länder, alltså utanför EU, måste ha ett arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Dessutom ser många i Facebook gruppen arbetstillståndet som ett sätt att komma till Sverige och etablera ett liv här i hopp om medborgarskap i framtiden.

När man söker om arbetstillstånd söker man för en tvåårig period, under denna period får man ej byta arbetsplats. Därefter förlänger man tillståndet i ytterligare två år, när man har det förlängda tillståndet får man byta arbetsplats men inte bransch.

När man har jobbat och bott i Sverige i fyra år är man sedan kvalificerad för permanent uppehållstillstånd och därefter kan man ansöka om medborgarskap. Hela processen tar cirka 5 år.

Vad som sker i och med denna process är att arbetsgivaren kräver pengar från arbetstagaren för att erbjuda ett anställningsavtal. Detta leder till att arbetsgivaren har en hållhake på arbetstagaren och kan hota med att riva upp avtalet ifall arbetstagaren ej lyder.

Dragspelsrubrik 1

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Dragspelsrubrik 2

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Fakta om arbetstillstånd
  • Arbetstagaren måste vara i sitt hemland under processen
  • Ansöks hos Migrationsverket
  • För att få arbetstillstånd måste man ha en anställning, anställningsavtalet behövs för att bifoga i ansökan om arbetstillstånd
  • Arbetsgivaren är personen som påbörjar ansökningen
  • Förens beslut är fattat får man inte komma och jobba i Sverige
  • Man måste ha blivit erbjuden en lön som når upp till försörjningskravet, alltså minst 27 360 kr

Information hämtat från Migrationsverket

I nästa artikel berättar vi om ”Blerim Gashi” som betalade 3000 euro för att få arbetstillstånd.

Edward Marini

David Eriksson

Theodore Jansson Barksell