Felrapporteringar och strömmingsbrist – sju ton blev 200 kilo på papperet

Del 1

Bristen på strömming i Östersjön och Bottenhavet har ökat de senaste åren. Samtidigt tillåts fiskare att felrapportera sin fångst utan påföljd. Situationen har påtalats flera gånger – trots det verkar inte mycket förändras.

Åtta procent av strömmingen kvar – vad innebär det för de småskaliga yrkesfiskarna?

Del 2

En undersökning av Sveriges lantbruksuniversitet och Sportfiskarna visar att endast åtta procent av strömmingen återstår i vissa delar av Bottenhavet.

– De senaste åren har varit de sämsta av alla, säger Carl-Åke Wallin, yrkesfiskare. 

Andra sidan av myntet – ”Ingen strömmingsbrist i Östersjön”

Del 3

Medier och småskaliga yrkesfiskare har de senaste åren rapporterat om en omfattande strömmingsbrist i Östersjön och Bottenhavet. Anton Paulrud som representerar det svenska pelagiska fisket har en annan bild av situationen.

– Jag har aldrig hört om så stora fel innan, säger Paulrud.