Vårdcentraler vill inte att patienter ska söka vård i onödan, samtidigt kritiseras nätläkare för att uppmana till det motsatta.

– När man har en helt rörlig ersättning finns det en risk att man vill ta emot väldigt många besök som kanske inte alltid är motiverade, säger Christoffer Bernsköld, enhetschef allmänmedicin i Stockholm.

Under 2019 minskade samtalen till 1177 Vårdguiden med cirka 570 000. Det är den största minskningen av samtal till 1177 sedan 2015. Samtidigt tar fler människor än någonsin hjälp av nätläkare.

Kry support uppger att man kan använda deras nätläkartjänst för att boka ett möte om man har en fundering över sitt sjukdomstillstånd men inte är i behov av vård.

Sofie Zetterström, affärsområdesansvarig på Vårdguiden 1177, berättar att rådgivning av en nätläkare blir mer kostsam än rådgivning av 1177. Ett samtal till 1177 kostar vårdgivaren några kronor medan ett samtal, som leder till bedömning av en nätläkare, kostar betydligt mer. 

Sofie Zetterström. Foto: Cecilia Phil/Pressbild

Kan minskandet av samtal till 1177 bero på att användandet av nätläkare har ökat?

– Det kan det säkert vara. Nu har inte vi några exakta belägg för det men det är ändå troligt, säger Sofie Zetterström.

Vårdcentraler ser ett problem med att de ibland hanterar enkla åkommor där det i vissa fall hade räckt med egenvård. Samtidigt har nätläkarbolag fått kritik för att de uppmanar människor att söka vård för just enkla åkommor. En reklamkampanj av Kry blev särskilt kritiserad från olika håll.

LÄS MER: Influencers gjorde reklam för nätläkare – visste inte om kostnaderna

Att nätläkarbolag skulle ta emot vårdbesök i onödan är något Min doktor och Doktor.se dementerar och pekar på att regionerna inte betalar för rådgivning om patienten blir uppmanad att söka fysisk vård.

“Fördelen med vår kontaktmetod är att vi kan “sortera” patienterna när de skriftligt besvarar frågor om sitt besvär. De besvär som är alltför enkla når inte fram till läkare, numera har vi också sjuksköterskor som besvarar frågor och gör medicinska bedömningar i enklare ärenden. Vi har aktivt drivit på för att SKR skulle införa krav på andra digitala vårdgivare som inte gjorde det, utan släppte in och tog betalt för alla”, skriver Petronella Warg, kommunikationschef Min doktor.

Till skillnad från vårdcentraler är nätläkarbolagen helt beroende av att människor använder deras tjänst, eftersom de endast tar betalt per enskilt besök. Som populärast är nätläkarbolagen i Stockholm.

– När man har en helt rörlig ersättning finns det en risk att man vill ta emot väldigt många besök som kanske inte alltid är så motiverade och som en vanlig vårdcentral kanske hade hanterat med ett telefonsamtal, säger Christoffer Bernsköld, enhetschef inom allmänmedicin.

LÄS MER: Kostnaden för nätläkare ökar – ingen minskning av fysiska vårdbesök

Vi har vid upprepade tillfällen sökt Kry för en kommentar. 

* Vi har medvetet valt bort år 2020 i samtliga artiklar, då beteendemönstret gällande 1177 och nätläkare har ändrats, på grund av Covid-19.

Det här är den fjärde delen i artikelserien #GratisOchDyr om nätläkare. I nästa artikel berättar vi om vad som kan förändra framtiden för nätläkarbolagen.

Amanda Rubensson
Kajsa Sjödin
Emil Lindqvist