Del 3: Slaget om skräpet

 I närheten till Sidsjön finns en av återvinningsstationerna. Bakom har allt möjligt skräp spridits med vinden in på naturområdet.

Sundsvalls kommun vill ha hela ansvaret över förpackningarna. Men Förpackningsinsamlingen vill inte släppa taget. En proposition finns på regeringens bord – men denna innebär ett fortsatt gemensamt ansvar.

Men istället för att se över bristerna i samarbetet, letar Sundsvalls kommun efter ett nytt system för att ersätta den nuvarande: “Vi är inte nöjda med hur det funkar”.

I avsnitt två presenterades hur systemet är tänkt att fungera. Nu reder DCase ut varför det inte verkar fungera. 

Vid Sidsjön finns både naturreservat, löparspår, grillplats och på vinterhalvåret ett skidspår. I närhet till allt det här finns en återvinningsstation. Tanken är god; cirkulär återvinning ska gynna miljön då allt går runt i ett kretslopp av återbruk. 

Men i skogsbrynet bakom stationens närmare tre meter höga staket, syns det annat än bara blommande vitsippor. Burkar, flaskor, pizzakartonger, snusdosor och dylikt har börjat bli ett med naturen. Vissa etiketter går att utläsa andra inte, troligtvis har skräpet befunnit sig i skogsbrynet under olika lång tid. 

Det råder delade meningar om varför systemet faller och områden, som Sidsjön,  skräpas ned på det här sättet.

Kjell Bergkvist, ordförande för miljönämnden, tycker dels det handlar om medborgares ovilja att återvinna på rätt sätt. 

 Kjell Bergkvist (C), ordförande miljönämnden.

Kjell Bergkvist, ordförande för miljönämnden, tycker dels det handlar om medborgares ovilja att återvinna på rätt sätt. 

– Detta är ju jättetråkigt. Men om containrarna är fulla och man ställer ifrån sig allt utanför den så blåser det iväg.

Men vems ansvar är det att plocka upp det?

– Det är Förpackningsinsamlingen. Men att få dom att göra det är en annan sak, säger Kjell Bergkvist.

Cecilia Möller, regionchef på Förpackningsinsamlingen svarar på kritiken om Sidsjön:

– Det är alltid tråkigt att våra stationen upplevs som skräpiga. Stationen vid Sidsjön städas tre gånger i veckan då den dessvärre är rätt så skräpig men mycket av det som finns där är inte förpackningar, säger hon och fortsätter:

– I stort sett är ingenting av det som syns (på bilderna nedan) någon förpackning och ska alltså inte till oss utan detta är ett kommunalavfall. Något som vi inte kan klandras för; vi är ingen återvinningscentral utan en återvinningsstation. Istället får vi ta på oss att städa upp avfall som egentligen är något som kommunen ska ha hand om.

Cecilia Möller menar att fler återvinningsstationer skulle vara en lösning på överfulla kärl och nedskräpade områden.

Cecilia Möller, regionchef
Västernorrland Förpackningsinsamlingen.

– Jag tycker att det finns alldeles för få återvinningsplatser i Sundsvall och hade gärna sett oss kunna öppna fler. Men i nuläget är det svårt för att kommunen inte kan tillhandahålla oss mark, vilket är fullt förståeligt. Det finns inte så mycket ledigt utrymme i Sundsvalls stad, säger hon.

 Bilderna Cecilia Möller fick mailade till sig att kommentera.
 Bilderna Cecilia Möller fick mailade till sig att kommentera.
 Bilderna Cecilia Möller fick mailade till sig att kommentera.

Miljönämndens ordförande delar uppfattningen, med tillägget att det även skulle minska ner utsläppen i samband med onödiga bilsträckor för de som ska till återvinningsstationerna.

– Det håller jag med om, det vore bra om det fanns fler. Då blir det inte lika fullt på stationerna. Jag tycker absolut att man borde ta mer hänsyn till sådant när man planerar för områden, stadsplanering, säger Kjell Bergkvist. 

Regeringens proposition ger nya möjligheter

Propositionen Ordning och reda på avfallet innefattar dels ändringar i miljöbalken men även ändringar som påverkar både producentansvaret och kommunen. Det som propositionen vill är att förbättra det gemensamma ansvaret mellan kommun och producentansvariga organisationer som i det här fallet är Förpackningsinsamlingen. 

Kommunen är positiva till de förändringar som kan ske i och med propositionen men allra helst tror Kjell Bergkvist på att de ska få ta över hela återvinningsverksamheten. 

– Vi är inte nöjda med hur det funkar, men vi har inte kommit fram till ett bra sätt att lösa det på säger Kjell Bergkvist och fortsätter:

– Min uppfattning är att det krävs en ny huvudman på insamlingen; kommunen. 

Men Förpackningsinsamlingen vill inte sia i förväg om hur propositionen kan komma att påverka dem.  

– Det finns ett flertal förslag till förändringar av producentansvaret, bland annat att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll, något som regeringen väntas fatta beslut om i juni. Mer konkret hur vår verksamhet påverkas av beslutet om hur insamlingen ska se ut framåt vet vi först då, säger Cecilia Möller.

Slaget om skräpet är ouppklarat i skrivande stund. Propositionen får helt enkelt leda vägen för hur framtiden blir för skräpet. 

I skogsbrynet bakom Sidsjöns återvinningsstation kan du plocka både sippor och skräp.

| Ville Pankolainen | Romina Zomegnan | Ida Söderlund |