Del 1:

Att föda på olika villkor

I den första av fyra delar i #förlossningstvånget granskas skillnader mellan regioner gällande kejsarsnitt och vilka som drabbas.

Bild: Fotogruppen, Södersjukhuset

Del 2:

De ohörda ropen – tre kvinnors vittnesmål från förlossningsvården

 ”Jag grät och tryckte på min psykiska ohälsa”

Nathalie johansson

”Man ska inte behöva kriga för sin sak på det sättet”

Åsa backhaus

”Min röst räknades inte. Jag var krossad”

Del 3:

Den tudelade synen bland vårdansvariga och vittnesmålen

Kvinnorna undrar hur det kan ha blivit så här. Vi tar med deras frågor till två olika sjukhus och utkräver även ansvar från socialstyrelsen.

Socialstyrelsen / Bild: IPTC

Del 4:

Överläkaren – ”De flesta förlossningar är ju okomplicerade”

Ylva Vladic Stjernholm förklarar riskerna med kejsarsnitt, både på kortare- och längre sikt. Även på vilket sätt de psykiska aspekterna tas i hänsyn i beslutsfattandet.