Flera personer med funktionsnedsättning har känt sig utnyttjade som gratis arbetskraft.

Arbetsförmedlingen påstår att de utför noggranna kontroller av arbetsgivarna innan de skickar ut en person på praktik – samtidigt ser de inte allt som händer bakom kulisserna, menar Peter Petterson, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Sundsvall.

– Får vi nys om att det inte funkar som det ska, så bryter vi beslutet, säger han. 

Peter Pettersson på Arbetsförmedlingen i Sundsvall.

Efter flera samtal med personer som känner sig utnyttjade som gratis arbetskraft på praktikplatser, behöver vi få svar. Är det något som brister, och i så fall, vad är det som brister?

Och kanske den viktigaste frågan; vem bär ansvaret?

Vi har fått kontakt med Peter Pettersson som är sektionschef på Arbetsförmedlingen i Sundsvall. När vi träffar honom berättar vi om praktikanten som inte hade en handledare, om han som blev utskälld av chefen när han var förkyld och om arbetsplatsen som hade fler praktikanter än anställda.

Peter Pettersson nickar och förklarar hur situationen ser ut utifrån Arbetsförmedlingens perspektiv. 

– Ja, så ska det ju inte vara. Under en praktik är tanken att man går med en ordinarie anställd och får vara med under deras arbetspass, säger han.

En arbetspraktik kan ha olika syften. I vissa fall handlar det om att skaffa arbetslivserfarenhet och då är ingen anställning aktuell. I andra fall kan det vara en fot in för personen på arbetsmarknaden, förklarar Peter Pettersson.

Regeln om att det max får vara en praktikant på fem anställda är borttagen. Samt regeln att en handledare inte får ha fler än 20 praktikanter, berättar Peter Pettersson.

I varje beslut om arbetspraktik sker istället en bedömning och kontroll av arbetsgivaren. Anser Arbetsförmedlingen att aktören är oseriös, skickas inte några praktikanter dit. Dessutom finns det vissa faktorer som tyder på att en arbetsplats vill utnyttja praktikanter. Exempelvis om de ständigt frågar efter nya praktikanter, om de vill ha dem under långa perioder eller om företaget nyligen varslat anställda, förklarar Peter Pettersson.

 – Vi brukar kunna identifiera dem och känna av de vibbarna väldigt snabbt.

Vem får ta emot praktikanter?

Du kan ta emot en praktikant om du är en juridisk person eller en enskild person som bedriver näringsverksamhet. I branscher där arbetet är säsongsbetonat får arbetspraktik endast genomföras om den sträcker sig längre än den normala säsongen.

Källa: Arbetsförmedlingen

Dessutom gör Arbetsförmedlingen uppföljningar på arbetsplatserna där praktiken ska ske, oftast några veckor in i praktikperioden.

 –  Skulle det visa sig att det inte funkar brukar både arbetsgivaren eller arbetstagaren höra av sig ganska snabbt till oss, säger Peter Pettersson.

Om ett företag tidigare brutit mot reglerna, så läggs det in i Arbetsförmedlingens IT-system. Då är det en liten sannolikhet att de får ta in en praktikant igen.

 – Vi kan inte neka en arbetsgivare att ansöka, men om de gör det tittar vi väldigt noggrant, säger han.

Idag sker uppföljningarna både fysiskt och digitalt. ”Men sitter man i ett fysiskt möte då kan man fånga upp allt och känna om det funkar eller inte”, säger Peter Pettersson.

Hur tänker ni kring människorna som känt sig utnyttjade när de fått praktik via Arbetsförmedlingen?

– Vi har en ganska tät uppföljning med både anordnaren och individen. Där brukar vi informera personerna som går på arbetspraktik om det är någonting som avviker från det vi har pratat om. Men de kanske inte alltid är så angelägna om att gå och säga till, och så gör man de arbetsuppgifterna som det inte var tanken att man skulle göra egentligen, säger han och fortsätter:

– Så vi förstår att det kan försiggå på det sättet och det är olyckligt.


Vi känner inte att vi fått svar på den brinnande frågan. Om kontrollerna och uppföljningarna är så pass noggranna, hur kan dessa individer fortfarande känna sig utnyttjade?

Ser ni verkligen allt som händer bakom kulisserna?

– Nej, det tror jag inte. Absolut inte. Utan det är vad man väljer att berätta och det hoppas vi att man gör. Får vi nys om att det inte funkar som det ska, så bryter vi beslutet, säger han. 

Så du menar att det är svårt att utnyttja systemet…?

– Ja, för då krävs det att du har en individ som går med på att bli utnyttjad och därför inte säger någonting. 

I nästa del avslöjar DCase unika uppgifter om programmet ”Rusta och Matcha”. Tidigare analyschef på Arbetsförmedlingen berättar om varför hon valde att säga upp sig.


Har du känt dig utnyttjad på din praktikplats och har en funktionsnedsättning? Eller vet du något mer som kan vara relevant? Hör av dig till oss!

Mail: lindstrom.dcase@gmail.com

Maja Finn

Lova Lindström

Joakim Linder-Aronson

Läs tidigare delar av granskningen #EvigPraktikant: